Budapest XIII. kerületi
Berzsenyi Dániel Gimnázium


Iskolánk névadója
2016. szeptember 1.

1.a: A felvételi lehetőségről a  Felvételi hivatkozás alatt olvashatnak.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2017. június 23. (péntek), 8:30-16:30 között.

A felvételivel kapcsolatos teendőkről külön értesítést küldünk.

A fenntartó által engedélyezett 2016-17-es tanévben induló osztályok:
  • 7.c speciális tantervű hatosztályos matematika
  • 9.a klasszikus humán tantervű osztály
  • 9. b komplex természettudományi osztály
  • 9.d  idegen nyelvi osztály  (francia-angol, német-angol, olasz-angol)

1.c: A térítési díjról, tandíjról és egyéb díjfizetési kötelezettségekről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIII. Tankerülete rendelkezik, illetve 2017. január 1-ét követően a Közép-pesti Tankerületi Központ.

1.d: A fenntartó részéről vizsgálat, ellenőrzés az elmúlt tanévben nem történt.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6:30 - 19:00 között. Az intézmény hétvégén -kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve -  zárva van. Az éves munkaterv a  Berzsenyiseknek/Tanítás rendje 16/17 hivatkozás alatt található.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben nem volt.

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A főállású és az óraadó pedagógusok iskolai szakképzettsége a Tantestület/ Tantestület 16/17 hivatkozás alatt található. Minden tanárunk egyetemi végzettséggel rendelkezik.

3.b: A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottakról itt olvashatnak.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei a Dokumentumok / Kompetenciamérés pont alatt tekinthetők meg.

3.d: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2016-2017. tanévben:

A tanulók létszáma 2015. szeptember 1-jén: 615 fő.
A tanulók létszáma 2016. június 15-én: 610 fő.
A tanulók létszáma 2016. szeptember 1-én: 610 (a külföldön lévők nélkül).
A lemorzsolódási arány: 0.
A tanulók között nincs évismétlő.

3.e: Az érettségi vizsgák eredményeiről a Dokumentumok / Érettségi eredmények hivatkozás alatt olvashatnak.

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Dokumentumok/Házirend, Dokumentumok / Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Dokumentumok /Pedagógiai Program, illetve a Berzsenyiseknek/Tanév rendje 16/17  hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait itt találják.

3.h: Az osztályozó vizsgákról a Dokumentumok / Vizsgaszabályzat hivatkozás alatt olvashatnak.

3.i: Az iskolai osztályokról itt, illetve a Tanulók / Osztályok hivatkozás alatt olvashatnak.

4. Érettségi eredmények: 2015 | 2014 | 2013