A Berzsenyi Dániel Gimnázium épületének építészeti és műszaki leírása
 
   A Berzsenyi Dániel Gimnázium épülete 1986-ban készült el az akkor kezdődő nagyszabású középiskola-építési program első évében. Az elképzelés megszületésétől az átadási határidőig igen kevés idő állt rendelkezésre, ezért a megbízást a Hajdú Megyei Áll. Építőipari Vállalat kapta, amely tudta vállalni a feltételeket.
   A koncepció szerint 14-18 éves diákok 16 tanulócsoportja számára tanórai és tanórán kívüli tevékenységek egésznapos lehetőségét szolgálja az iskola. A használati igények hasonlósága alapján - igény és program szerint - lakossági szolgáltatásokra is képes legyen az intézmény. Ezen alapvető és egyéb speciális kívánságok alapján készültek el a tervek és történt a kivitelezés.
   Az iskola belső térrendszere szaktantermi oktatású, mely terek, tevékenységek, munkaformák differenciált rendszereként működik. Az iskola az "L" alakú területen, azt tömegképzésében is követve, "L" alakban helyezkedik el. A tantermi szárny párhuzamos a Kárpát utcával, közelítőleg észak-déli hossztengelyű. Erre merőleges a tornatermi szárny, amely belenyúlik az iskola telkének szélesebb részébe, ahol a pihenő-zsibongó, valamint a tornaudvar található. A gimnázium bejárata délen van a Kárpát utca és Dráva utcával párhuzamos kiszolgáló utca sarkában.
   A gimnázium alapgondolata - az épület hossztengelyében, a Kárpát utcával párhuzamos, többcélú zsibongótér - tulajdonképpen egy háromszintes "fedett utca". Ez a tér ferde tetővel köti össze a Kárpát utcára néző háromszintes tantermi szárnyat és a kiegészítő funkciókat tartalmazó, udvarra néző földszintes épületrészt. A három szinten egymás fölé szervezett oktatási szárnyat a második és harmadik szinten - a tetősíkot követő - fokozatosan keskenyebbéé váló közlekedő-pihenő-társalgó tárja fel, amely galériaszerűen nyúlik bele a földszinti nagy zsibongótérbe. Ez a földszinti mintegy 1500 m2-es tér, mely mint a fentiekből kitűnik, az emeleti galériákkal együtt az egész létesítmény funkcionális magját képezi. Gyakorlatilag közvetve, vagy közvetlenül minden ide szerveződik, vagy benne foglaltatik.
 
A földszinten közvetlenül ebben a térben találhatók az alábbi funkciók, illetve helyiségek:
 • porta
 • ruhatár, melyben a tanulók zárható szekrényei nyertek elhelyezést. A ruhatár nagy fesztávolságú szerkezet alatt van kialakítva, ezért alkalmas nagy létszámú rendezvények megtartására, kiállítások rendezésére. Székekkel berendezve kb. 400 fős előadásokat lehet itt tartani
 • szinházterem, mely kb. 200 m2 alapterület, 161 férőhellyel rendelkezik, de biztonságosan 200 főre bővíthető. Korlátozott mértékben kisebb színházi előadásokra alkalmas, kulisszája azonban nincs. A terem jól hangosítható és két fixen felszerelt monitorral videóvetítésre is alkalmas
 • folyóirat-olvasó, pihenő
 • étterem és büfé. Az étterem a földszinti zsibongótér hátsórészében lett kialakítva, külön helyiséggel nem rendelkezik
 • könyvtár, kb. 200 m2 alapterületen mintegy 22000 kötettel, fonotékával
 • orvosi rendelő
 
Tantermek, oktatási helyiségek:
 • az oktatási szárny három szintjén található 14 tanterem, 8 csoportszoba, a hozzájuk tartozó szertárakkal, melyek egyben tanári dolgozók is. Az első emeleten van az igazgatási és ügyviteli blokk is, valamint a hagyományos tantestületi szoba.
 • az udvarral szomszédos földszintes szárnyban helyezkedik el a természettudományi blokk két nagy előadóval és két kisebb laborral. A nagy előadók alkalmasak laborfoglalkozásra is.
 • a tornatermi szárny északi oldalán a kondícionáló terem, a rajz és ének-zene szaktanterem, déli oldalán az öltözők, az informatikai bázis, valamint a számítástechnika termek találhatók.
 • tantermek befogadóképesség szerint: 18 terem egész osztály számára, 12 fél osztályok (csoportok) számára
 • az informatikai bázis látja el a kerület oktatási intézményeit a különböző kép- és hanghordozókkal.
 • két számítástechnika szaktantermünk egyenként 15 és 20 munkaállással rendelkezik.
 • a tornaterem 30x18 m méretű, hangosítható, leválasztható, szabályos eredményjelzővel rendelkezik.
 • sportudvar, mely magában foglal egy bekerített, aszfaltborítású kézilabdapályát, valamint távolugró- és súlylökőgödröt.
 
Egyéb adatok:
Az iskolát behálózza egy 101 csatlakozási lehetőséggel kialakított számítógépes hálózat.
A tantermeket, előadókat központi helyről (stúdióból) egyidőben 4 különböző videoműsorral lehet ellátni, de a tantermek egy része önálló videózási lehetőséggel is bír.