EMLÉKEZTETŐ
a  Szülői Szervezet 2003. szeptember 16-iki megbeszéléséről
 
Jelen voltak:
Kozányi Beatrix 7.C Demjén Tamásné 10.D
Orbán Katalin 8.C Fenyő Balázs 11.A
Mészáros Rudolfné 9.A Jókayné Gáspár Katalin 11.B
Kocácsikné R. Andrea 9.B Győrffy Erzsébet 11.D
Tuba Zoltán 9.C Körmendi Dezső 12.B
Ignáczné dr. Szendei Györgyi 9.D Gémesné Deák Júlia 12.C
Arató András 10.A Hoffer János 12.D osztályképviselők
Molnárné Horváth Erika 10.B Somogyi László igazgató
Kende Ágnes 10.C  
 
1. Napirendi pont
Somogyi László igazgató kérte a szülői közösség véleményét az iskola Házirendjével és a munkatervvel kapcsolatban
 
§          Felmerült a Házirend I. fejezetének 1. pontjában szereplő rendelkezés: „A későn érkező tanuló a megkezdett órára nem mehet be!" módosítása. A jelenlevők egy része jogszerűtlennek tartotta a késésnek igazolatlan órával való büntetését. Az igazgató úr elmondta, hogy az SZMSZ VI. fejezetének 8/c pontja a következőt tartalmazza: ”A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - csak az igazgató és helyettesei tehetnek.” Az SZMSZ-t közoktatási szakértő véleményezte, azt jogszerűnek tartotta, a fenntartó pedig jóváhagyta. A jogszerűség tehát nem kérdőjelezhető meg. Az SZMSZ-t terveink szerint a következő tanévben újítjuk meg, akkor lehetséges e rész módosítása. A jelenlévők többsége amellett érvelt, hogy a diákságnak alapvető érdeke a tanítási óra nyugalmának védelme, ezért a jelenlegi szabályozást megfelelőnek tartják.
 
§          Vita alakult ki a Házirend V. fejezetének 10. pontjával kapcsolatban. A plakátok elhelyezési rendjével kapcsolatban felmerült, hogy az a diákok szólásszabadságát sértheti. Másrészt volt aki a fennálló gyakorlatot túlzottan liberálisnak tartja. Az igazgató elmondta: az ő felelőssége az, hogy milyen hatások érik a diákságot iskolában. Ha bárki kitehet bármilyen– pl. politikai tartalmú, erkölcsileg vagy esztétikai szempontból kifogásolható - hirdetményt szabályozatlanul, az iskola nem tud megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek. A gyakorlatban nem volt ezen a téren konkrét panasz. Az igazgató felkérte a szülő képviselőket, hogy jelezzék, ha tudomásukra jut bármilyen panasz ezen a téren. A Szülői Szervezet többségi véleménnyel megfelelőnek találta a jelenlegi szabályozást.
 
§          Egyik szülőtárs felvetette, hogy nem ért egyet azzal a szabályozással, miszerint ha a tanár nem érkezik időben az órára, 5 perc elteltével a megbízott diáknak azt jelentenie kell az irodán. A jelenlévő szülői képviselők többsége a fennálló gyakorlat megtartása mellett foglalt állást.
 
§          A Szülői Szervezet kérte az iskolát, hogy az iskola a munkatervében is megfogalmazott tájékoztatást a diákok előmeneteléről vegye a korábbinál komolyabban, mert a szülők csak így tudják nyomon követni gyermekük fejlődését. Az igazgató megígérte, hogy az iskolavezetés rendszeresen ellenőrizni fogja azt, hogy a tanárok folyamatosan tájékoztatják-e a szülőket a diákok előmeneteléről.
 
§          Szülők arra kérték az iskolát, hogy a bukásra álló tanulók szüleinek a lehető legkorábban jelezzék a bukásra állás tényét, s ne várják meg azzal a félévi illetve évvégi jegylezárást megelőző 30. napot.
 
2. Napirendi pont
Egyebek
 
§          Felmerült a beiratkozási díj jogszerűsége. Ezzel kapcsolatban elmondta az igazgató úr, hogy a beiratkozási díjat kb. 10 éve a Szülői Szervezet szavazta meg, s az így befolyt összeget az iskola diákcélra fordítja. A beiratkozási díjhoz nem ragaszkodik az iskola, de az ebből finanszírozott „szolgáltatásokra” nincs egyéb forrás, azokról esetlegesen le kell mondani. A Szülői Szervezet megállapodott abban, hogy e kérdésről a február i ülésen döntenek.
 
§          Több kérdésben kért tájékoztatást a Szülői Szervezet az igazgató úrtól. ( pl. ECDL vizsga, nyelvvizsga program, tankönyv támogatás, stb
 
§          A Szülői Szervezet döntött az Iskolaszékben megüresedett hely betöltéséről. 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett dr. Szanyi Tibort delegálja az Iskolaszékbe a Szülői Szervezet.
 
Budapest, 2003. szeptember 16.
dr. Arató András Tuba Zoltán
  Iskolaszék szülői oldal