EMLÉKEZTETŐ
a Szülői Szervezet 2004. február 18-iki megbeszéléséről
 
Jelen voltak:
Kozányi Beatrix 7.C Kende Ágnes 10.C
Orbán Katalin 8.C Demjén Tamásné 10.D
Mészáros Rudolfné 9.A Győrffy Erzsébet 11.D
Kocácsikné R. Andrea 9.B Körmendi Dezső 12.B
Tuba Zoltán 9.C Gémesné Deák Júlia 12.C
Ignáczné dr. Szendei Györgyi 9.D Hoffer János 12.D osztályképviselők
Molnárné Horváth Erika 10.B Somogyi László igazgató
 
Somogyi László igazgató a 2004. február 11-iki szülői értekezlet előtt kérte a Szülői Szervezet tagjait, hogy kérjék a szülői közösség véleményét a „beiratkozási díj”-ról, az iskolának a szülőket tájékoztató tevékenységének tapasztalatairól és az esetleges rendkívüli tanár-szülő fórum szükségességéről. A szülői értekezletek tapasztalatai alapján a következő megállapításokat tette a Szülői Szervezet.
 
1.        Minden osztályban támogatták a szülők az évente egyszeri 3000 Ft-os hozzájárulást az iskolai költségvetésből nem téríthető diákcélú kiadások fedezetére. A befizetés önkéntes. Az osztályonként összegyűlt összeget a Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány számlájára utaljuk, s az alapítvány fizeti a diákcélú kiadásokat. Az esedékes befizetés előtt az előző évi pénz elköltéséről szóló beszámolót nyilvánosságra hozza az iskola. Az iskola újonnan beiratkozó tanulóinak tájékoztatására külön gondot fordít majd az iskola.
 
2.        A szülők tájékoztatása a diákok előmeneteléről javult a korábbiakhoz képest. Továbbra is problémát jelent az a tény, hogy néhány tanár nem írja be időben a jegyeket a naplóba. Az osztályfőnök pedig csak a naplóban szereplő jegyeket tudja beíratni az ellenőrző könyvbe. A 9.d osztály képviselője felvetette, hogy nincs megfelelő rubrika az ellenőrző könyvben az igazolatlan mulasztás nyomon követésére. Ha szeretnénk megelőzni diákjaink igazolatlan hiányzásait, akkor szükség lenne erre.
 
3.        A szülői közösség megosztott annak tekintetében, hogy e félévben szükség van-e rendkívüli tanár-szülő fórumra. Mindenki szükségesnek tart egy ilyen fórumot, de nem merült fel olyan rendkívüli esemény, amely indokolja a már elfogadott éves iskolai munkaterv megváltoztatását. A Szülői Szervezet megállapodásra jutott abban, hogy a 2004/2005-ös tanév során javasol betervezni egy ilyen fórumot.
 
A Szülői Szervezet ülésén felmerült egyebek:
  • Nyelvvizsga díj visszatérítése decemberben leállt. Azóta újra indult. Akinek korábban az önkormányzat visszatérítette a díjat, a fennálló jogszabályok értelmében a Kormány által visszatérített összeg a fenntartót illeti meg.
  • Az igazgató tájékoztatta a szülőket az iskolába jelentkezők nagy számáról, a szerveződő diákcserékről, a formálódó SOCRATES együttműködésekről
  • Felvetődött, hogy évek óta megoldatlan a WC-kben zajló dohányzás megakadályozása. A szülők kérik az iskolát, hogy oldják meg ezt a problémát a fennálló jogszabályok szerint.
 
Somogyi László Tuba Zoltán
igazgató Iskolaszék szülői oldal