Mûfordító pályázat 2007-2008.
   

 

Aktuális
Felvételi
Mûfordítás
Érettségi
Berlin 2010.
OKTV
Diákcsere
Újságok, cikkek
Nyelvvizsgák
Comenius
TÁMOP
         

 

  2007-2008.    
 

Alexander Wolf: A micsoda
(A Pokolba a tanárokkal címû kötetbõl)

   
 
Fordította: Falvi Zsófia 10. d
2008. / 2. helyezett
   
 


Egyszer, amikor délután bent tartottak és Plochnak, a gondnoknak kellett segítenünk, jött egy teherautó és két férfi érdeklõdött, hogy õ-e az igazgató, mert darabárujuk lenne számára. Ploch megkérdezte, hogy mirõl lenne szó és mondta, hogy a rakományt az igazgatói irodába tegyék. A férfiak azt felelték, hogy bruttó másfél mázsáról van szó, úgyhogy ragadjuk meg mi is, mert két lépcsõn kell felvinni. Fent ledobtuk a ládát a szõnyegre. Kíváncsiak voltunk, mi lehet benne, talán egy pokolgép. Ezért egybol szétszedtük, és a deszkákat a szögekkel együtt az íróasztalra dobáltuk.
Amikor teljesen kicsomagoltuk, a gondnok megállapította, hogy ez tévedés lehet a kormányzat részérõl, és a két férfinak ezt azonnal vissza kell vinnie.
De azok már nem voltak sehol.
A tárgy egy méternél magasabb volt és mindenhonnan másként nézett ki. Innen, mint egy tojás, fogantyúkkal, onnan pedig, mint valami bélcsavarodás.
Grendel tippelt elõször, mi is valójában. Feltehetõleg egy túlméretezett nyirokcsomó vagy egy Malpighi-edény a bioszhoz. Ploch erre nagyon mérges lett, mert semmit sem értett az egészbõl, és azt mondta, hogy o már Vilmos császár óta gondnok, de ilyesmi korábban nem létezett.
Becipeltük a nyirokcsomót a szertárba, ahol a szétnyitható szívek, tüdõk, gégék és az összes többi belsõség volt körös-körül. Dr. Taft is épp ott volt és az új agyat mosta. Ahogy a csomót meglátta, nevetett és mondta, hogy számára ez egy teljesen ismeretlen szerv és tudomása szerint az emberi testben nemigen fordul elõ. Ez inkább az új, sokoldalú mászóka az alsósoknak.
A gondnok felkiáltott, hogy o ezt mindjárt tudta. Így hát le kellett vigyük a nyirokcsomót a kis tornaterembe.
Másnap reggel behívtak az öreghez. Mereven végigmért, majd megkérdezte, hogy hol a szobor?
Mi mondtuk, hogy a kisteremben van. Taft tanár úr rendelkezett így.
Erre a diri felkiáltott, hogy ez kultúrszégyen, és azonnal mutassuk neki az utat a kisteremhez.
Ott Knörzerich éppen mászatta a kicsiket és kiáltott, hogy itt egy természetes akadály, amivel a szabadban találkozhatunk, és egy ugrással legyõzhetõ.
Így hát az egész banda sorba állt, és áterõltette magát a fogantyúkon és lukakon vagy egy bátor ugrással küzdötte át magát.
Knörtz csak úgy ragyogott, és jelentést tett a fõnöknek. De az néma maradt és sápadtan meredt a tárgyra, olyannyira, hogy a hatodikosok eltûntek – egyet leszámítva, egy kövéret, aki beszorult az egyik lyukba és nem tudott kijönni. El kell tunnie, így ráncigálni kezdték, néhányan a lábánál, néhányan pedig a fejénél fogva, de a Duci csak bömbölt nyavalygósan és nem szabadult ki.
Szerintem be kéne kenni a szobrot szappannal – mondom -, de az igazgató ránk kiáltott, hogy ez szentségtörés és ilyesmi egész napnyugaton még sosem fordult elõ. Hogy az ember annyit nem kívánhat egy magas rangú tisztviselõtõl, hogy megkülönböztessen egy mûalkotást egy mászórúdtól, és azonnal távolítsa el a fiút a szoborból.
A Duci ekkor ismét nyöszörögni kezdett.
A fõnök felkiáltott, hogy ez egy városszerte ismert mûvész alkotása, akihez õ személy szerint közel áll. Beszerzési áron kapta és meglepetésnek kellett volna lennie. De mi nem vagyunk méltók rá.
Ekkor a Kövér újra vinnyogni kezdett, ezért forgatni kezdték a szoborban, így végül kiszabadult.

Egy héttel késõbb a berendezés egy talapzaton állt az aulában és a nagyoknak elmagyarázták, hogy ez egy értékes szobor, ezért a gondnoknak figyelni kell rá, nehogy összefogdossuk vagy összekenjük
De én már megtaláltam a helyet, ahová fölírom a nevem.

   
 
Das Ding
   
 


   
 
Word
Vissza a tetejére
   

 

Vissza a lap tetejére
Vissza az aktuális hírekhez
 
Vissza a munkaközösségek oldalára
Vissza a gimnázium kezdõ oldalára

 

   
Német munkaközösség