Felvételi
   

 

Aktuális
Felvételi
Mûfordítás
Érettségi
Berlin 2010.
OKTV
Diákcsere
Újságok, cikkek
Nyelvvizsgák
Comenius
TÁMOP
         
Felvételi információk 2010-2011.
   
       
 

Kedves 8. osztályos diákok!

A "Tehetséggondozó Iskola" címet elnyert Berzsenyi Dániel Gimnázium várja jelentkezéseteket a 2010-2011-es tanévre a 9. d - nyelvi tagozatos osztály német-angol tagozatára.

A hagyományoknak megfelelõen évenkénti váltásban indítjuk a német ill. az angol nyelv tanítását haladó szintrõl. A következõ, 2010-2011-es tanévben a német nyelv oktatása indul haladó szintrõl, ezért várunk Benneteket, ha általános iskolában alapfokon már elsajátítottátok a nyelvet (kb. A2-es szint), de még nincs nyelvvizsgátok (ami középfokon B2-es szint lesz). Az angol nyelv oktatása kezdõ szintrõl indul.

Lássuk, mi mindent fontos tudnotok, ha jövõre a német-angol tagozatos csoportunkat választjátok:

   
 
A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvbõl és matematikából: szintek, elvárásaink, idõpontok >>
   
 
Az általunk szervezett szóbeli vizsga német nyelvbõl és (angol helyett) magyar nyelvbõl >>
   
 
Témakörök a szóbeli vizsgán német nyelvbõl >>
   
 
Nyelvtani követelmények a szóbeli vizsgán német nyelvbõl >>
   
 
A felvételi összpontszámának számítása >>
   
 
Jelenlegi heti óraszámaink német nyelvbõl >>
   
 
Tananyagaink >>
   
 
Vissza a tetejére
   
Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga
   
       
 
A 2008. õszén "Tehetséggondozó Iskola"- címet elnyert Berzsenyi Dániel Gimnázium a német-angol tagozatra jelentkezõ 8. osztályos diákoktól a következõ szintû központi írásbeli vizsgák letételét várja el:
   
  Magyarból: emelt szintû központi írásbeli vizsga a tehetséggondozó képzésre    
   
   
  Matematikából: "normál" (tehát a korábbi éveknek megfelelõ) szintû központi írásbeli vizsga általános képzésre    
 
   
  A központi írásbeli vizsgák idõpontja:    
       
  Általános képzésre: 2010. január 23. (szombat) 10:00    
  Pótló írásbeli: 2010. január 28. (csütörtök) 14:00    
  A dolgozatok megtekintése: 2010. február 3. (szerda) 8:00 - 16:00    
   
   
  Tehetséggondozó képzésre:
(emelt szintû)
2010. január 30. (szombat) 10:00    
  Pótló írásbeli: 2010. február 4. (csütörtök) 14:00    
  A dolgozatok megtekintése: 2010. február 10. (szerda) 8:00 - 16:00    
       
 
Vissza a tetejére
     A szóbeli vizsga    
       
 
A vonatkozó rendelet módosításának megfelelõen a központi írásbeli vizsgákon felül jövõre is csak szóbeli vizsgát szervezünk a jelentkezõ diákok számára. A német-angol tagozatra jelentkezõ diákok esetében ez azt jelenti, hogy szóbeli vizsgát tesznek német nyelvbõl, ezen kívül magyar nyelvi kérdéseket, ill. nyelvi készséget mérõ szóbeli feladatokat kapnak.
   
  A szóbeli vizsgák idõpontja: 2010. március 4. (csütörtök) 14:00-tól és:    
2010. március 5. (péntek) 8:00-tól
 
   
  A szóbeli vizsga részei német nyelvbõl: Társalgás egy adott témáról    
  Képleírás    
    Szituációs játék    
 
Felvételi követelményeinket az általunk használt Tangram aktuell - tankönyvcsaládhoz (Hueber Verlag) igazodva állítottuk össze.
A felvételi vizsgán elvárjuk a Tangram aktuell elsõ két kötetének (1/1: Lektionen 1-4 és 1/2: Lektionen 5-8) ismeretanyagát:
az ott tárgyalt témakörökben való jártasságot, ill. az ott szereplõ nyelvtani jelenségek alapos ismeretét.
A felvételi vizsgán természetesen nem a könyveket fogjuk tételesen számon kérni; elsõsorban a bennük szereplõ ismeretek alkalmazására vagyunk kíváncsiak, vagyis arra, hogy hogyan tudtok egy adott problémakörben gondolkodni. Nem várunk elvont ismereteket, az alább felsorolt témakörök alapján önmagatokat kell tudni bemutatni, ill. önmagatok környezetérõl kell tudnotok beszélgetni - nem kiselõadást tartani - egyszerû nyelvtani szerkezetek precíz alkalmazásával.

Az alábbi követelmények ismeretében természetesen más tananyagok segítségével is felkészülhettek a felvételi vizsgára.

   
  A szóbeli vizsga részei magyar nyelvbõl: A magyar nyelvi kérdéseket az angol munkaközösség állítja össze. A követelmények a tájékoztató füzetben lesznek olvashatóak.    
 
   
 
Vissza a tetejére
     Témakörök a szóbeli vizsgán    
       
 
1. Család
Családtagok, foglalkozásuk, rokonok, családi ünnepek, közös programok, házimunka
2. Lakóhely
A lakóhely egyszerû jellemzése, a lakás környékének bemutatása, az épület, a lakás beosztása, saját szoba leírása
3. Iskola, napirend
Egy tanítási nap, az iskola rövid bemutatása, osztály, osztálytársak, órarend, tantárgyak, osztályprogramok
4. Étkezés
Fõétkezések, élelmiszerek, kedvenc étel(ek), bevásárlás élelmiszerüzletben, piacon, étkezés gyorsétteremben, étteremben
5. Öltözködés
Ruhadarabok, kedvenc ruhadarab, öltözködés különbözõ alkalmakra, vásárlás ruházati üzletekben
6. Szabad idõ
Hobbi(k), hétvégi programok, iskolai szünidõk, könyv, színház, mozi, TV, Internet, sport
7. Közlekedés
Közlekedési eszközök a lakóhelyen, napi közlekedés az iskola és a lakás között, kedvenc közlekedési eszköz
8. Utazás
Elõkészületek utazás elõtt, kedvenc úti célok, egy utazás / osztálykirándulás története
9. Idõjárás
Napi idõjárás jellemzése, évszakok egyszerû jellemzése (idõjárás, természet, öltözködés, jellemzõ gyümölcsök, jellemzõ tevékenységek, sportolási lehetõségek), kedvenc évszak
10. Egészség
Testrészek, betegségek, tünetek, orvosnál, sport
   
 
Felvételi követelmények a 2010-2011-es tanévre jelentkezõk számára. (Word)
   
 
Vissza a tetejére
   Nyelvtani követelmények a vizsgán
   
     
 
1. Fõnévragozás
Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ / határozott és határozatlan névelõk, tagadó névelõk, birtokos jelzõk használata
2. Igeragozás
Jelen idejû ragozás, rendhagyó igék, elváló és nem elváló igekötõk, Perfekt, Präteritum
3. Mondatfajták
Kijelentõ, kérdõ, felszólító mondatok – a kérdõ mondatok típusai, felszólító mód és a felszólítás kifejezése egyéb eszközökkel (sollen, szórendi csere, ..)
4. Elöljárószók
Akkusativ-val, Dativ-val, Wechselpräpositionen (Wo? / Wohin?.)
5. Melléknévragozás
Mindhárom típusának alapjai (Határozott ill. határozatlan névelõvel a jelzõs fõnév elõtt, ill. névelõ nélkül)
6. Melléknevek fokozása
Állítmány részeként ill. módhatározóként
7. Szórendek és kötõszók
Egyenes szórend (und, sondern, oder, denn, aber), fordított szórend (deshalb, dann, trotzdem, so) és mellékmondati szórend (dass, weil)
8. Módbeli segédigék
können, müssen, sollen, wollen, dürfen, mögen – alapjelentései
9. Tagadás
Állítmány és egyéb mondatrészek tagadása: nicht, kein_, nicht mehr, kein_ .. mehr, noch nicht, noch kein_ .., nie, nichts, niemand
10. Idõhatározók
Óra, dátum, évszámok kifejezése; napszakok, a hét napjai, hónapok, évszakok, Wann? Wie lange? Wie oft? Seit wann?-kérdésekre adható válaszok
 
 
Felvételi követelmények a 2010-2011-es tanévre jelentkezõk számára. (Word)
 
 
Vissza a tetejére
 
A felvételi összpontszáma
   
       
 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a vizsgázókat a felvételi összpontszám alapján rangsorolja, amely a következõ:

Összesen 200 felvételi pont érhetõ el.
A pontokat egy az egyben számítjuk, nem konvertáljuk. 

Általános iskolából hozott pont: 50
A hozott pontokba beszámító tárgyak a nyelvi tagozaton: magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tárgy. Ezekbõl a tárgyakból a 7. osztály év végi, valamint 8. osztály félévi eredményei számítanak. (5-ös érdemjegy = 5 pont)

Központi írásbeli felvételin elérhetõ pont: 100 (magyar és matematika 50-50)

Az általunk szervezett szóbeli vizsgán szerezhetõ pont: 50

Német nyelv: 30 pont / Magyar nyelv: 20 pont

   
 
   
 
Vissza a tetejére
   

 


Jelenlegi heti óraszámaink német nyelvbõl
   
 
   
  Jelenlegi óraszámaink német nyelvbõl:
Kezdõ szintrõl induló tagozatos csoportok számára:

9. osztályban: heti 5 óra
10. osztályban: heti 4 óra
11. osztályban: heti 5 óra
12. osztályban: heti 6 óra

Haladó szintrõl induló tagozatos csoportok számára:

9. osztályban: heti 6 óra
10. osztályban: heti 5 óra
11. osztályban: heti 5 óra
12. osztályban: heti 3 óra
   
 
   
  Kedves diákok!
A fenti óraszámok csak az iskolai elfoglaltságot jelentik. A siker eléréséhez azonban az órai munkán túl minimum ugyanennyi idõt kell az otthoni tanulásra fordítanotok. Ha partnerek vagytok a munkában, a négy év elteltével igényes, magas szintû nyelvtudásra tehettek szert. A vizsgák nyelvére "lefordítva" ez azt jelenti, hogy sikeres emelt szintû érettségi vizsgát, ill. államilag elismert közép-vagy akár felsõfokú nyelvvizsgát (B2 / C1 szint) tehettek.
   
 
   
     
Tananyagunk
   
 

A nyelvi tagozatra felvételt nyert diákjaink német nyelvbõl a Tangram aktuell (Hueber Verlag) tankönyvcsalád megfelelõ köteteibõl tanulnak - értelemszerûen egyszerre csak annyit rendelünk, amennyivel egy tanév alatt foglalkozni tudunk.

A tankönyvcsalád kötetei:

  • Tangram aktuell 1/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 1/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 2/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 2/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 3/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 3/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram Zertifikat (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • A csoport tudásszintjétõl függõen: EM Hauptkurs / EM Abschlusskurs

Ezeket a könyveket természetesen számos más, elsõsorban eredeti kiadású tananyaggal, aktuális újságcikkekkel, a tananyaghoz kapcsolódó és eredeti nyelven megtekinthetõ filmekkel, irodalmi szövegekkel egészítjük ki - a mindenkori csoport tudásszintjének, érdeklõdési körének megfelelõen.
Nem maradnak el a közép- ill. emelt szintû érettségire, valamint a különbözõ közép-ill. felsõfokú - fõként nemzetközi - nyelvvizsgákra felkészítõ feladatgyûjtemények sem. Ezeket a megfelelõ tudásszint elérésekor szervesen beépítjük fenti tananyagainkba.

Kiegészítõ tananyagainkat a diákoknak nem kell megvásárolni. Kivételt képezhetnek a magyar kiadású, széles körben és elérhetõ áron beszerezhetõ érettségi-feladatgyûjtemények, ill. a fenti Tangram aktuell - kötetek folytatásaként nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítõ gyûjtemények (fõleg írásbeli feladatsorok) - szülõi beleegyezést követõen.

   
 
   
 
Vissza a tetejére
   

 

Vissza a lap tetejére
Vissza az aktuális hírekhez
 
Vissza a munkaközösségek oldalára
Vissza a gimnázium kezdõ oldalára

 

   
Német munkaközösség