felvi_2011_12
   

 

Aktuális
Felvételi
Mûfordítás
Érettségi
Berlin 2010.
OKTV
Diákcsere
Újságok, cikkek
Nyelvvizsgák
Comenius
TÁMOP
         
Felvételi információk 2011-2012.
   
       
 
Kedves 8. osztályos diákok!

A 2008. õszén"Tehetséggondozó Iskola" címet elnyert Berzsenyi Dániel Gimnázium várja jelentkezéseteket a 2011-2012-es tanévre a 9. d - nyelvi tagozatos osztály angol-német tagozatára.

A hagyományoknak megfelelõen évenkénti váltásban indítjuk a német ill. az angol nyelv tanítását haladó szintrõl. A 2011-2012-es tanévben a német nyelv oktatása indul kezdõ szintrõl, ezért várunk Benneteket, ha még nem tanultatok németül.
   
 
A központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvbõl és matematikából: szintek, elvárásaink, idõpontok >>
   
 
Az általunk szervezett szóbeli vizsga - német nyelv helyett - magyar nyelvbõl >>
   
 
A felvételi összpontszámának számítása >>
   
 
Jelenlegi heti óraszámaink német nyelvbõl >>
   
 
Tananyagaink >>
   
 
Vissza a tetejére
   

 


Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga
   
       
 
A 2008. õszén "Tehetséggondozó Iskola"- címet elnyert Berzsenyi Dániel Gimnázium az angol-német tagozatra jelentkezõ 8. osztályos diákoktól a következõ szintû központi írásbeli vizsgák letételét várja el:
   
  Magyarból: emelt szintû központi írásbeli vizsga a tehetséggondozó képzésre    
   
   
  Matematikából: "normál" központi írásbeli vizsga az általános tantervû képzésre    
 
   
  A központi írásbeli vizsgák idõpontja:    
       
  Általános képzésre: 2011. január 22. szombat 10:00    
  Pótló írásbeli: 2011. január 27. csütörtök 14:00    
  A dolgozatok megtekintése: 2011. február 2. szerda 8:00 - 16:00    
   
   
  Tehetséggondozó képzésre:
(emelt szintû)
2011. január 29. szombat 10:00    
  Pótló írásbeli: 2011. február 3. csütörtök 14:00     
  A dolgozatok megtekintése: 2011. február 9. szerda 8:00 - 16:00    
       
 
Vissza a tetejére
   

 

  A szóbeli vizsga    
       
 
A vonatkozó rendelet módosításának megfelelõen a központi írásbeli vizsgákon felül jövõre is csak szóbeli vizsgát szervezünk a jelentkezõ diákok számára. Az angol-német tagozatra jelentkezõ diákok esetében ez azt jelenti, hogy szóbeli vizsgát tesznek angol nyelvbõl, ezen kívül magyar nyelvi kérdéseket, ill. nyelvi készséget mérõ szóbeli feladatokat kapnak.
   
  A szóbeli vizsgák idõpontja: 2011. március 4. péntek 14:00 órától    
2011. március 5. szombat 8:00 órától
 
   
  A szóbeli vizsga részei angol nyelvbõl: A kérdéseket az angol nyelvi munkaközösség állítja össze; a követelmények a tájékoztató füzetben, ill. a munkaközösség honlapján >> olvashatóak.    
     
 
   
  A szóbeli vizsga részei magyar nyelvbõl: Mondattípusok, az alá-és mellérendelõ összetételek fajtái; mondatelemzés és ágrajz; szóképzés, morfémák
   
Szókincset, valamint nyelvi készségeket, kreativitást mérõ feladatok (pl. szinonímák, szólások, közmondások, szituációs játékok, történet elmesélése, ...)
 
   
 
Vissza a tetejére
   

 


A felvételi összpontszáma
   
       
 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a vizsgázókat a felvételi összpontszám alapján rangsorolja, amely a következõ:

Összesen 200 felvételi pont érhetõ el.
A pontokat egy az egyben számítjuk, nem konvertáljuk. 

Általános iskolából hozott pont: 50
A hozott pontokba beszámító tárgyak a nyelvi tagozaton: magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tárgy. Ezekbõl a tárgyakból a 7. osztály év végi, valamint 8. osztály félévi eredményei számítanak. (5-ös érdemjegy = 5 pont)

Központi írásbeli felvételin elérhetõ pont: 100 (magyar és matematika 50-50)

Az általunk szervezett szóbeli vizsgán szerezhetõ pont: 50

Angol nyelv: 30 pont / Magyar nyelv: 20 pont

   
 
   
 
Vissza a tetejére
   

 


Jelenlegi heti óraszámaink német nyelvbõl
   
 
   
  Jelenlegi óraszámaink német nyelvbõl:
Kezdõ szintrõl induló tagozatos csoportok számára:

9. osztályban: heti 5 óra
10. osztályban: heti 4 óra
11. osztályban: heti 5 óra
12. osztályban: heti 6 óra

Haladó szintrõl induló tagozatos csoportok számára:

9. osztályban: heti 6 óra
10. osztályban: heti 5 óra
11. osztályban: heti 5 óra
12. osztályban: heti 3 óra
   
 
   
  Kedves diákok!
A fenti óraszámok csak az iskolai elfoglaltságot jelentik. A siker eléréséhez azonban az órai munkán túl minimum ugyanennyi idõt kell az otthoni tanulásra fordítanotok. Ha partnerek vagytok a munkában, a négy év elteltével igényes, magas szintû nyelvtudásra tehettek szert. A vizsgák nyelvére "lefordítva" ez azt jelenti, hogy sikeres emelt szintû érettségi vizsgát, ill. államilag elismert közép-vagy akár felsõfokú nyelvvizsgát (B2 / C1 szint) tehettek.
   
 
   
     

 


Tananyagunk
   
 

A nyelvi tagozatra felvételt nyert diákjaink német nyelvbõl a Tangram aktuell (Hueber Verlag) tankönyvcsalád megfelelõ köteteibõl tanulnak - értelemszerûen egyszerre csak annyit rendelünk, amennyivel egy tanév alatt foglalkozni tudunk.

A tankönyvcsalád kötetei:

  • Tangram aktuell 1/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 1/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 2/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 2/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 3/1. (Lektionen 1-4.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram aktuell 3/2. (Lektionen 5-8.) (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • Tangram Zertifikat (tankönyv és munkafüzet egyben)
  • A csoport tudásszintjétõl függõen: EM Hauptkurs / EM Abschlusskurs

Ezeket a könyveket természetesen számos más, elsõsorban eredeti kiadású tananyaggal, aktuális újságcikkekkel, a tananyaghoz kapcsolódó és eredeti nyelven megtekinthetõ filmekkel, irodalmi szövegekkel egészítjük ki - a mindenkori csoport tudásszintjének, érdeklõdési körének megfelelõen.
Nem maradnak el a közép- ill. emelt szintû érettségire, valamint a különbözõ közép-ill. felsõfokú - fõként nemzetközi - nyelvvizsgákra felkészítõ feladatgyûjtemények sem. Ezeket a megfelelõ tudásszint elérésekor szervesen beépítjük fenti tananyagainkba.

Kiegészítõ tananyagainkat a diákoknak nem kell megvásárolni. Kivételt képezhetnek a magyar kiadású, széles körben és elérhetõ áron beszerezhetõ érettségi-feladatgyûjtemények, ill. a fenti Tangram aktuell - kötetek folytatásaként nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítõ gyûjtemények (fõleg írásbeli feladatsorok) - szülõi beleegyezést követõen.

   
 
   
 
Vissza a tetejére
   

 

Vissza a lap tetejére
Vissza az aktuális hírekhez
 
Vissza a munkaközösségek oldalára
Vissza a gimnázium kezdõ oldalára

 

   
Német munkaközösség