Mûfordító pályázat
   

 

Aktuális
Felvételi
Mûfordítás
Érettségi
Berlin 2010.
OKTV
Diákcsere
Újságok, cikkek
Nyelvvizsgák
Comenius
TÁMOP
         

 

  2009-2010.    
 

Uwe Wittstock: Der Familienplanet
Eltern. Kinder. Katastrophen.

   
  Fordította: Falvi Zsófia 12. D
1 . helyezett pályamû

   
 

Mirõl is van itt szó tulajdonképpen?

Makacs híresztelések szerint a szülõk hozzák a világra a gyerekeket. Ez természetesen nem igaz. Sokkal inkább a gyerekek azok, akik áthelyezik szüleiket egy új, különös világba: a Családbolygóra. Ezen az idegen égitesten minden más, titokzatos és megfoghatatlan. Az eddig gyermektelen - és ebbõl az okból mit sem sejtõ felnottek olyan meglepõ jelenségekbe ütköznek, mint a pubertáskor, a Super-Soaker, a szülõi értekezlet, a Bro’Sis, vagy azok a kis csúszós Lego darabkák a lépcsõ legfelsõ fokán.
Egy ilyen speciális Családbolygón, amire Anettet és engem is számûztek, él Nicolas, Marten és Lennart. Róluk hármójukról, mindennapjaik félelmetes összecsapásairól van szó a következõ történetekben. Persze azért egy kicsit Anette-ról és rólam is szól, de csak annyira, amennyire õk hárman helyet hagytak számunkra. Amit persze elég ritkán tesznek, hiszen Lennart most hat éves, Marten kilenc, Nicolas pedig tizenkettõés ebben a korban a gyerekek meglehetõsen helyigényesek. Körülbelül annyira, mint eddig és ezután.
A történetek elõször csak hasábokként jelentek meg. Szerettem volna üzenni általuk a szomszédos égitesteknek, hogy megosszam velük, hogyan is néz ki az élet a mi bolygónkon. Úgy gondolom, teljesen máshogy, mégis pont ugyanúgy, mint az összes többi Családbolygón.

Gúny és emlékezet

Na jó, bevallom néha, ha már nagyon kaotikus a helyzet, akkor összetévesztem a gyerekek neveit. Lennart megdönti a mászási rekordot a vadcseresznyefánkon, aminek láttán Reinhold Messner elsápad, én pedig lentrõl könyörgök, hogy „Nicolas, kérlek gyere le”. Lennart pedig integet és kiabál, hogy „Én Lennart vagyok”és még két száraz ágacskával feljebb kapaszkodik. Vagy Marten a Heho! –t klimpírozza a zongorán úgy, hogy a Motörhead hozzá képest kamarazene és én üvöltök, hogy „Lennart, lassabban”, mire Lennart összerezzen a lépcsõn és lassított felvételben megy tovább felfelé. Vagy amikor Nicolas egyik nevelõ szándékú beszédem kellõs közepén becsapja az ajtót az orrom elõtt, amit én azonnal feltépek, szúrósan ránézek és dorgáló beszédemet a következõ szép szavakkal kezdem:
„LeMartOlas…Áhh”
„Lemartolas?” – kérdezi Anette – „Van még egy gyerekünk, akirõl én nem tudok?”
Jó, biztos, a tévesztések kellemetlenek, de õszintén szólva szerintem ezek a kis hibák nem olyan vészesek. Inkább szeretni valóak. Egyáltalán nem találom a hibáimat olyan súlyosnak, mindig csak a többiek húzzák fel magukat rajta. Senki nem tud mindent megjegyezni, mindenki elfelejt néha valamit. Még Anette is. Például rendszeresen elfelejti, hogy irodalomkritikus vagyok, nagyon elfoglalt és különösen érzékeny.
A fejemben mindig olyan jelentos kulturális kérdések kavarognak, mint: „Mit ír éppen Handke? Hogy van Suhrkamp? Mikor kéne leadni a következõ kritikát?” Ilyen kaliberû problémák mellett igazán összetévesztheti a neveket az ember. Múltkor például este, miután a Huckleberry Finnbol olvastam fel a gyerekeknek elalvás elõtt és mentálisan még egészen Mark Twainnél jártam, amikor Lennartot betakartam, megpusziltam a homlokán és azt suttogtam: „Aludj jól, Marten”
„Lennart vagyok”- mosolygott.
„Tudom” – mondtam.
Marten már összekuporodott az ágyában, mégis újra felült és nagyon formálisan megrázta a kezem: „Jó estét, Marten vagyok”
„Tudom”- mondtam
Nicolas átkiabált a másik szobából:
„Az én nevem Peter Handke”
„Tudom”- mondtam
Múlt hétvégén bevásárlás közben véletlenül rábukkantunk a város mobil-emlékezetére: Egy buszra, amire egy hipnotizáló szempár volt festve. Barátságos emberek nyüzsögtek körülötte, akik serényen szórólapokat osztogattak, hozzá brosúrákat és színes kituzõket hipnotikus szemekkel és a következõ felirattal: „Ne féljen az Alzheimertõl”. Anette egybõl izgatott lett.
„ Az emlékezetet valóban lehet tornásztatni” – mondta- „Vannak itt tanfolyamok. Jó lenne, hogy ne keverd össze a gyerekeket.”
„Nem emlékszem,” – tiltakoztam pánikszerûen –„hogy valaha is összekevertem volna a gyerekeket. Legfeljebb a neveket.”
Anette megragadta a hozzá legközelebb levõ emlékezet-aktivistát: „Az emlékezõképességet fejlesztõ gyakorlatok összetévesztéseken is segítenek? „
„Lehetséges” – motyogta a férfi, „nem tudom, én az „Elmegyengeség munkacsoportból” vagyok. Az emlékezõképesség gyakorlásáért a „Szétszórtság centruma” a felelõs. Gondolom.”
„Nevek összekeverésérol van szó”- pontosított Anette.
„Na igen,” –mondta az ember –„elõfordul. Én sokszor összekeverem a gyerekeim neveit.”
A férfi valóban rendkívül szimpatikus volt.
„Szerintem ez nem olyan súlyos, na de a feleségem szerint…” A férfi gyorsan körülnézett és izzadni kezdett.
Anette szigorúan ránézett: „A gyerekeit? Mégis hány gyereke van?”
„Egy, miért?”- egyre erõsebben izzadt, villogott a tekintete.”Talán azt hitte, nem tudom, hány gyerekem van?”
„De hát hogy tudja összetéveszteni a neveket egyetlen gyereknél?”- csóválta a fejét Anette.
„Nem.”- bökte ki az ember, „kettéõ van! Vagy három? Nem tudom, fogalmam sincs. Van úgy, hogy elfelejti az ember.” Remegni kezdett, nyögött és hátával a busznak támaszkodott, a hipnotikus szemek a válla fölött bámultak jobbról és balról. „Ne mondják meg a feleségemnek. Kérem.”
Egy kollégája óvatosan megfogta a karjánál fogva, odavezette egy székhez és hozzánk fordult.: „Õ a mi Walterünk” – mosolygott – „Ma nincs olyan jól. Tehetek önökért valamit?”
„Franz” – rikácsolta a másik a háttérbõl és felemelkedett a székbõl-„a nevem Franz, ezt biztosan tudom. Nem vagyok Walter, összekeversz valakivel.”
Anette a kabátujjamnál fogva elhúzott tõlük:
„Micsoda hülye bolt” - mormolta - „felejtsd el”
„Meglesz”- mondtam.

Falvi Zsófia
12. D
2010.

   
 
   
 
Word
Vissza a tetejére
   

 

Vissza a lap tetejére
Vissza az aktuális hírekhez
 
Vissza a munkaközösségek oldalára
Vissza a gimnázium kezdõ oldalára

 

   
Német munkaközösség