Kedves Szülők!

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka eredményességének egyik feltétele a szülők és az iskola közötti tartalmas együttműködés. Közös céljaink elérése érdekében fontosnak tartjuk azt, hogy összehangoljuk erőfeszítéseinket. Az együttműködés egyik feltétele, hogy a szülők minél pontosabb információkkal rendelkezzenek az iskolában folyó munkáról, terveinkről, esetleges nehézségeinkről. A gyors és hatékony tájékoztatás segítése érdekében hozzuk létre az iskola honlapján e hírlevelet, amelyet terveink szerint rendszeresen jelentetünk meg új tartalommal.

·        A 2004-2005-ös tanév szeptemberben nyugodt körülmények között kezdődött. Kiemelt feladataink sorában első helyen fogalmaztuk meg a kétszintű érettségire való felkészülést és felkészítést. A 12-es diákok és felkészítő tanáraik nehéz helyzetben vannak, hiszen semmilyen tapasztalat sincsen egyelőre, amely jól eligazítana: emelt, vagy középszintű érettségi vizsgát célszerű tenni az egyes tárgyakból. A felkészítő munkát nem segíti, hogy a vonatkozó jogszabályok sokszor még a közelmúltban is változtak. A diákjaink hatékonyabb segítése érdekében kollégáim közül sokan – a nevelőtestület közel harmada – részt vesz emelt szintű vizsgáztatásra jogosító továbbképzésen.

·        Ebben az évben újra kell fogalmaznunk az iskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. Az új dokumentumokat a nevelőtestület fogadja el az Iskolaszék és a Diák Önkormányzat egyetértési joga gyakorlásával, s a fenntartó – független szakértő javaslata alapján –hagyja jóvá. Kérem Önöket, hogy amennyiben e két dokumentummal kapcsolatban javaslatuk van, juttassák el postai, illetve elektromos úton vagy személyesen az igazgatósághoz!

·        Az egészségnevelési programunk keretében kiemelten foglalkozunk a drogmegelőzéssel. Az elmúlt tanév végén eredményesen pályáztunk az Ifjúsági és Sport Minisztérium által meghirdetett támogatásra. Az elnyert pályázati pénz lehetővé tette azt, hogy idén a „Kék Pont Drog Konzultációs Központ és Ambulancia” munkatársait is bevonjuk a megelőző munkába. A drog megelőző munkával kapcsolatos közös teendőink megbeszélésére 2004. december 1-jén 17 órától 19 óráig szülő-tanár fórumot tervezünk.

Az alábbiakban szeptember és október fontosabb eseményeiről essen néhány szó.

·        Szeptember 8-án az Iskolaszék jóváhagyta az iskolai munkatervet.

·        Szeptember 22-én és 29-én óriási érdeklődés mellett tájékoztatót tartottunk a hat- illetve négy évfolyamos képzésünkről leendő diákok szüleinek.

·        Október 1-jén megünnepeltük iskolánk alapításának 146. évfordulóját.

·        Szeptember 29 és október 2 között első ízben matematika tábort szerveztünk a tárgyból legtehetségesebb diákok számára.

·        Október 8 – 9-én a diákönkormányzat tábora volt.

·        Október 11 és 21 között a német testvériskolánk tanárait és diákjait fogadtuk.

·        Méltó módon megünnepeltük október 23-át. Ennek keretében kiemelkedő eseményként iskolánkba látogatott Göncz Árpád a Magyar Köztársaság volt elnöke. Az elnök úr kb.250 érdeklődő diákkal és tanárral találkozott.

A következő időszak várható eseményei:

·        November 2-től 5-ig őszi tanítási szünet.

·        November 10-én 17 órától humán tantárgyak szaktanári fogadóestje.

·        November 12-én 15 órától nyílt délután a leendő diákok számára és matematika tehetségkutató verseny.

·        November 17-én 17 órától reál tantárgyak szaktanári fogadóestje.

·        November 19-én 17 órától elsős bemutatkozás.

·        November 13-án 9 órától 14-én 9 óráig Nonstop kosár – Ezzel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket. A részvételhez szülői beleegyező nyilatkozatot kérünk. A rendezvény alatt végig lesz orvos, aki ellenőrzi, hogy a pályára lépő diákok sportolásra megfelelő állapotban vannak-e. Az iskola kapuját este 10 óra és reggel 6 óra között – a diákok biztonsága érdekében zárva tartjuk. Ebben az időszakban az épületet nem szabad elhagyni. Este 10 órakor ellenőrizzük, hogy az előzetes jelentkezés szerint mindenki megvan-e. Az esetlegesen hiányzó diák szüleivel felvesszük a kapcsolatot.

Budapest, 2004. október 25.

Somogyi László
igazgató