Az 1994-95. tanév versenyfeladatai

 

 1. FELADAT: KÁRTYÁK

 A következõ feladat megoldását angolul, németül, franciául, spanyolul vagy olaszul fogalmazzátok meg!

 ( 10 pont )

2. FELADAT: MINDENKI EGYÉRT

Szerkesszetek három egybevágó szabályos hatszöget. Az elsõt vágjátok fel 6 darab egybevágó háromszögre.
A második hatszöget is vágjátok fel 6 egybevágó háromszögre, de az igy kapott háromszögek ne legyenek egybevágóak az elõzõekkel.
Végül rakjátok össze a 12 háromszöget és a harmadik hatszöget úgy, hogy a kapott alakzat egy újabb szabályos hatszög legyen, s ezt ragasszátok fel a válaszlapra!

( 5 pont )

3. FELADAT: A KÉPMÉRET 16/9

A képernyõ illetve a filmvászon "formátuma" a kép szélességének és magasságának aránya.
Ha a TV egy 16/9-as formátumú filmet sugároz 4/3-as képernyõn, két lehetõség közül kell választani.
A/ A képmagasság teljesen betölti a képernyõt. Ekkor azonban a kép két széle lemarad a képernyõrõl:
B/ A kép teljes egészében látható, ekkor azonban a képernyõ alján és tetején egy-egy fekete csík látható:
Adjátok meg az elsõ esetben elvesztett kép arányát az egész képhez viszonyítva , míg a második esetben a képernyõ "haszontalan" részét a teljes képernyõhöz viszonyítva.

( 10 pont )

4. FELADAT: A BÁLTEREM

Münchhausen báró kastélyának bálterme négyzet alakú, melynek oldalai 7 m hosszúak. A terem négy sarkában áll egy-egy négyzet alapú cserépkályha, 1m-es oldalhosszakkal. A fennmaradó padlózatot 3 m x 1 m-es téglalap alakú kõlapokkal szeretnék egyrétegûen befedni. Hogyan tehetjük ezt meg? Válaszotokat indokoljátok!

( 5 pont )

5. FELADAT: SZÍNE - VISSZÁJA

Jelöljétek be az ábrán látható módon a válaszlapon az A pontot a lap színén, míg a B pontot a visszáján ( a távolságok cm-ben leolvashatók az ábráról).
Jelöljétek be a lapon az A-ból B-be vezetõ legrövidebb utat, mely a színérõl a visszájára haladva érinti a lap egyik szélét. Indokoljátok meg a szerkesztést!

( 10 pont )

6. FELADAT: TELITALÁLAT

A Vidámparkban konzervdobozokra dobunk célba rongylabdával . Egy doboz akkor esik le, ha eltaláltuk, vagy ha valamelyik alátámasztási pontját megszüntettük.
Legkevesebb hány dobást kell végrehajtanunk, s melyik dobozokra, hogy a leesett dobozokon levõ számok összege pontosan 50 legyen?

( 5 pont )

7. FELADAT: JÓ ELHELYEZÉS

Pali egy négyzet alakú doboz alján szeretné elhelyezni pénzérméit egy rétegben.
Az érmék átmérõje 2 cm, a doboz alja 28 cm oldalú négyzet. Pali az ábrán látható módon rendezi el érméit.
Keressetek jobb elhelyezést, mely mellett több érme fér el a doboz alján! Hány érme fér el ekkor a dobozban?

( 10 pont )

8. FELADAT: CSIGASÉTA

A falu toronyórájának nagymutatóján egy csiga sétál állandó sebességgel.
A mutató végébõl indul, s pontosan egy óra alatt ér az óra közepébe.
Rajzoljátok le az óra számlapját a csiga pályájával együtt 1/10-es kicsinyítésben, ha a nagymutató 90 cm hosszú!

( 5 pont )

9. FELADAT: KETTÕBE SZELVE ...

Vágjunk ketté képzeletben egy 4 cm élhosszú kockát hat élének felezõpontja mentén az ábra szerint. Így két fél-kockát kapunk, melyek közös lapja egy szabályos hatszög.
Rajzoljátok le a válaszlapra a vágás után kapott két 7 lapú test egyikének hálózatát!

( 10 pont )

10. FELADAT: PONTOK

A grafikonon ábrázolt pontok a "Matematika határok nélkül" vetélkedõn résztvevõ egy-egy országot jelölik. A pontok elsõ koordinátája a jelölt ország területét, a második koordinátája a lakók számát jelöli.A grafikon segítségével rendezzétek növekvõ sorrendbe az országokat népsûrûség szerint ( lakók száma km2- ként). Magyarázzátok meg az alkalmazott módszert!

( 5 pont )

11. FELADAT: 100 ÉVES A MOZGÓKÉP

Néha megtörténik, hogy a robogó postakocsi kereke állni, vagy visszafelé forogni látszik a mozivásznon. Ennek a jelenségnek a hátterében az rejlik, hogy a film egymás után vetített különbözõ állóképekbõl jön létre a filmvásznon.
Ha a két kép között a kerék éppen olyan szögben fordul el, hogy minden küllõ éppen az õt megelõzõ küllõ helyére ugrik, akkor a kerék látszólag áll.
Mekkora a kocsi sebessége, ha a kerék átmérõje 1,20 m , 12 küllõje van, s a kereket állni látjuk? Tudjuk még azt is, hogy 24 képet vetítenek másodpercenként a mozivászonra.

( 10 pont )

12. FELADAT: BM 85 196

A British Múzeumban látható kiállítva a BM 85 196 jelû, i.e. 2000-bõl származó babiloni ékírásos tábla. Ezen az alábbi felirat olvasható sumér nyelven:
" Egy 30'-es bot függõlegesen egy falhoz van támasztva. Fölül 6'-ot süllyedt. Alul mennyit távolodott?
Megoldás:
Vegyed 30 ' -nak a négyzetét, igy 15 ' -t kapsz.
Vonj ki 30 ' -ból 6 ' -t, igy 24 ' -et kapsz. Vegyed 24 ' -nek a négyzetét, igy 9 ' 36 " -t kapsz.
Vonj ki 15 ' -bõl 9 ' 36 " -t, így 5 ' 24 " -et kapsz.
Az 5 ' 24 " minek a négyzete?
Ez %%%%%% -nek (olvashatatlan) a négyzete.
A földön a bot %%%%%%-et távolodott a faltól.
Igy kell kiszámítani."
A sumérok 60-as számrendszerben dolgoztak. Az egységet 60 percre (jelölése: 60 ' ), a percet 60 másodpercre osztották ( jele 60 " ).
Készítsetek ábrát!
Oldjátok meg a kitûzött feladatot a mai írás- , és számolási mód szerint!
Magyarázzátok meg a sumér táblán szereplõ részeredményeket, és adjátok meg az olvashatatlan rész jelentését!

( 15 pont )

13. FELADAT: NYERÕ SZÁM- 13!

Egy téglalapot két egyenes szakasszal háromszögekre és trapézokra bontottak az ábrán látható módon.Az (1)-es és (2)-es háromszögek területe rendre 1 dm2és 4 dm2 . Számítsátok ki a (3)-as és (4)-es trapéz területét!

( 5 pont )

14. FELADAT: KOCOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT

Gyuri kétszer olyan gyorsan fut, mint gyalogol. Egy napon kétszer annyi ideig gyalogol, mint fut. Így 45 percig tart a kocogása. Másnap ugyanolyan távolságon edzett, csak most kétszer annyi ideig futott, mint gyalogolt.
Számítsátok ki Gyuri kocogásának idõtartamát a második napon!

( 10 pont )

15. FELADAT: HOMOKÁRUS

Tengerparti nyaralásból emlékként egy kis homokot szeretnék hazavinni. Egy, a BC szakasz mentén felvágott, használt boríték áll rendelkezésemre.
Hajtogatással tetraédert készítek a borítékból úgy, hogy a B pont a C ponttal egybeessen. Megtöltöm a tetraéderemet homokkal, majd leragasztom a szélét átlátszó ragasztóval.
A boríték eredetileg 16 cm hosszú volt, s a hosszának és szélének aránya .
Számítsátok ki 1cm3 pontossággal annak a homoknak a térfogatát, melyet így haza tudok vinni!

( 15 pont )
 
 
A következõ
tanév feladatsora
Vissza
a versenyfeladatokhoz
1994-95. próbafordulójának 
feladatsora