Matematika Határok                                                                                                                   Mathematiques Sans
           Nélkül                                                                                                                              Frontieres

Versenyfelhívás                                    LETÖLTHETŐ

 

A 2011/2012-es tanévben is meghirdetjük a „Mathématiques Sans Frontieres - Matematika Határok Nélkül” nemzetközi vetélkedő magyarországi fordulóját a középiskolák 9. évfolyamának osztályai számára.

A „Matematika Határok Nélkül” osztályok közötti verseny, tehát csak teljes osztályok jelentkezését várjuk, ezen belül is csak a nem speciális matematika tagozatos osztályokét. A feladatokat az osztályok csoportmunkában oldhatják meg, tevékenységüket önállóan szervezik.

A feladatok jellege, szövegezése lehetővé teszi, hogy a matematikában kevésbé eredményes tanulók is hatékonyan hozzájáruljanak osztályuk teljesítményéhez.

A feladatok közül az egyik idegen nyelven - angol, német, francia, olasz, spanyol - lesz megfogalmazva, s a megoldást is a felsoroltak közül választott nyelven kell megadni. Természetesen a többi feladat szövege magyar nyelvű, és a megoldást is magyar nyelven várjuk.

A verseny felügyeletét a versenyző osztályok tanárai látják el egy másik iskola konkurens osztályánál. Ezért csak olyan jelentkezést fogadunk el, ahol a tanár - vagy az általa felkért kollégája - vállalja az egyszeri ügyeletet.

 

A verseny időpontja :

2012. március 21. (szerda) 15 órától 16 óra 30 percig.

A versenyt megelőzi egy próbaforduló. Ennek eredménye nem számít a végeredménybe, kizárólag az osztály  felkészülését szolgálja, megszervezése az osztály szaktanárának feladata.  (A próbaforduló feladatait néhány példányban a jelentkezők rendelkezésére bocsátjuk.)

A verseny eredményét 2012. április végén, az eredményhirdetés után lehet megtekinteni a Matematika Határok Nélkül honlapján.

 

Jelentkezési lap letölthető a http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar honlapról.

A jelentkezési lapon a következő adatokat kérjük feltüntetni:

1.    Iskola neve, címe, telefonszáma, email címe.

2.     Az osztály jele, létszáma, jellege (gimnáziumi vagy szakközépiskolai), továbbá 4, 6 vagy 8 osztályos képzésben vesz-e részt

3.    A matematika heti óraszáma, a matematika tanár(ok) neve

4.    A felügyeletet vállaló tanár neve (benevezett osztályonként egy fő)

 

A jelentkezések visszaigazolását december 20-tól lehet megtekinteni  a

http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar

címen. Kérjük a jelentkező iskolákat, hogy feltétlen ellenőrizzék, hogy beérkezett-e a jelentkezési lapjuk!

 

A jelentkezéseket 2011. december 15-ig a következő címre kérjük:

 

Matematika Határok Nélkül

Berzsenyi Dániel Gimnázium

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.

E-mail: msf@chello.hu

Tel./Fax: 1/ 359-1613

 

A versennyel kapcsolatos információk a Berzsenyi Dániel Gimnázium honlapján találhatók:

http://www.berzsenyi.hu


 
 

vissza a nyitó oldalra                                      Jelentkezési lap