A MATEMATIKA HATÁROK NÉLKÜL VERSENY SZABÁLYAI


 
 

Munkaidõ: 90 perc

Engedélyezett és javasolt segédeszközök:vonalzó, körzõ, számológép, szögmérõ, szótárak, olló, ragasztó, piszkozat papír, tûzõgép, átütõ papír, mm papír, cérna, atlasz, 13 db A4-es lap válaszlapnak.
 

A forduló lefolyása: Minden osztály a saját iskolájában, de idegen tanár felügyelete alatt versenyez. Kérjük, hogy olyan teremben rendezzék meg a versenyt, mely alkalmas a csoportmunkára. A felszerelésnek a verseny kezdetekor már a teremben kell lennie. Menet közben a tanulók nem hagyhatják el a termet.   

Az osztályra felügyelõ tanár szerepe: Az osztály elõtt felbontja a feladatokat tartalmazó , lezárt borítékot. Kiosztja a feladatlapokat a tanulóknak.

A felügyelõ tanár nem adhat semmilyen információt a megoldásokkal kapcsolatban.

A tanulók maguk szervezik meg a csoportokat, melyek a feladatok megoldását közösen készítik el.

A válaszboríték: 13 db A4-es válaszlapot kell tartalmazzon, 1-et 1-et a 13 db feladat megoldása számára. Minden válaszlapon jelezzék a bal felsõ sarokban az iskola nevét, az osztály betûjelét, a jobb felsõ sarokban a feladat sorszámát. Egy válaszlapon csak egy feladat megoldása szerepelhet! Ha valamely feladatra nem született megoldás, akkor az iskola, osztály és feladatsorszám megjelölésével az üres válaszlapot is adják be!

A verseny végén az osztály átadja a válaszlapokkal tele borítékot a felügyelõ tanárnak.

A válaszborítékba kell betenni a versenyzõ osztály jelen lévõ tanulóinak névsorát, és a felügyelõ tanár esetleges észrevételeit tartalmazó jelentést.

A válaszborítékot a verseny végén a felügyelõ tanár a diákok jelenlétében leragasztja.


vissza a nyitó oldalra