Oktatás és könyvtár
 
Könyvtár-informatikai munkaközösség a gimnáziumban
 
Bondor Erika
Pletserné Duffek Ágnes
 
Egykori könyvtárosaink
 
1994 óta két főállású könyvtárostanár dolgozik a könyvtárban teljes munkaidőben. Mindketten felsőfokú (főiskolai illetve egyetemi) szakirányú végzettséggel rendelkeznek, s egyben tanárszakot is végeztek.
Foglalkoztatásuk indokolt is, hiszen a könyvtár naponta kilenc órán át folyamatosan fogadja az olvasni vágyókat, de mivel a közel 600 fős diákság (18 tanulócsoport) jelentős része gyakori könyvtárlátogató, a zsúfoltság bizonyos napszakokban még így is elkerülhetetlen.

A napi kilenc órás nyitva tartást, s a látogatottabb időszakokban is zökkenőmentes kölcsönzést és tájékoztatói munkát a két könyvtáros csúsztatott munkarendben igyekszik megvalósítani.
 
A könyvtárismeret NAT szerinti bevezetése
 
A NAT az informatikát kiemelt műveltségi területként kezeli, s ennek egyik része - a számítástechnika mellett - a könyvtári informatika is. A könyvtárismeret oktatása az 1998/99-es tanévben kerül bevezetésre.
A tantervünk fő sajátossága az, hogy nem négy évfolyamra szétaprózva tartalmazza a 7-10. osztály könyvtár-informatikai ismereteit, hanem két féléves modulban, koncentrálva a 7. és a 9. osztály első félévében. Ennek több előnye is van, főként az, hogy az iskolánkba érkező tanulók (ez pedig éppen a 7. és a 9. évfolyamra járó korosztály) rögtön a tanulmányaik kezdetén szert tehetnek olyan könyvtárhasználati, önművelési, tanulásmódszertani és információkezelési ismeretekre, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek a tanulmányaik során szinte minden tantárgy tekintetében.

A könyvtárhasználati ismeretek átadása tehát tantárgyközi feladat, és nem merül ki az Informatika műveltségterület könyvtár-informatikai részével: ez utóbbi nyújtja az alapokat, az információszerzési technikák megismertetését, míg a tantárgyakra vár ezen ismeretek elmélyítése, gyakoroltatása, az oktatásban történő hasznosítása.

Mindezeknek a feladatoknak a teljesítése a helyi tanterv kidolgozásakor és az oktatás során is a könyvtárostanártól és az érintett területek szaktanáraitól nagyfokú együttműködést kíván meg.
 
Könyvtárhasználati ismeretek
Könyvtár-informatika
 
Hogyan használjuk...
 • a könyvtárat
 • a katalógusokat
 • a könyvtárban elhelyezett számítógépeket
 • a SZIRÉN adatbázist
 • a BDG Könyvtárának helyi adatbázisát
 • a BDG könyvtári honlapján lévő lehetőségeket
 • adatbázisunkat az Internetről
 
Szolgáltatások a könyvtárban
 • kölcsönzés
 • hagyományos és számítógépes tájékoztatás
 • CD-ROM használat helyben
 • Internet és elektronikus levelezés
 • fénymásolási lehetőség
 
Könyvtárismereti szakkörünk
 
1995-1998 között néhány diákból kialakult egy a könyvek és a könyvtár iránt érdeklődő kis csoport. Szinte minden szabadidejüket - még a nyári szünidejükben is egy-egy hetet - a könyvtárban töltötték, különösen a régi könyvek válogatásában, rendszerezésében, és a könyvtár átrendezésében segítettek sokat. Az ő érdeklődésükre alapozva az 1997/98-as tanévben szakkört indítottunk Könyvtárismereti szakkör elnevezéssel.
A szakköralapítók Havas Zoltán, Varga Benjámin és Zsuppán András voltak. Mindhárman 1998-ban érettségiztek a humán tagozaton, s érdeklődésüknek megfelelően különféle bölcsész szakokon tanultak tovább (régészet, latin, történelem).
 
 
Tulajdonképpen azt a munkát folytattuk hivatalosan, amit már elkezdtünk, de írás-, könyv- és könyvtártörténettel is foglalkoztunk. (Annál is inkább, mivel a NAT ezt nem tartalmazza, viszont lehet iránta mélyebb érdeklődés.) Tehát a szakkör könyvtárhasználati és egy kicsit kultúrtörténeti jellegű is volt egyszersmind.

Az első félévben azonban elsősorban a helyi tanterv hetedik évfolyamra tervezett anyagát vettük át kísérleti jelleggel. Ennek azért volt jelentősége, mert a könyvtár-informatika oktatásának nem voltak nálunk tantervesült előzményei, nincsenek tehát gyakorlati tapasztalataink, amelyekre alapozhatnánk. Ezt a pedagógiai hátrányt szerettem volna kiküszöbölni a tanterv 1998-as bevezetését megelőzően azzal, hogy legalább egy részét kipróbáljuk. A második félévben a könyvtártípusokat, a magyarországi könyvtári hálózatokat tekintettük át, több intézménytípust is meglátogattunk a gyerekekkel.

1998 januárjában a Fővárosi Pedagógiai Intézet felkérésére egy bemutató órát is tartottunk a tartalom szerinti visszakeresés témájában. Az órán készített videófelvételt az FPI könyvtárostanárok számára tartott továbbképzésén is vetítették.

Szakkörünk néhány éve szünetel, de továbbra is várjuk a könyv és könyvtár iránt érdeklődő tanulókat, és azokat, akik indulni szeretnének az évente megrendezésre kerülő Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen.
 
Részvételünk a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen
1998
Iskolánkból a második tanuló vett részt 1998-ban a versenyen: Vajda Ádám 10.A osztályos tanuló a 16 évesek korcsoportjában szerepelt eredményesen. A fővárosi forduló írásbeli részében első, a szóbelin pedig harmadik helyezést ért el - így tovább jutott az országos versenyre is.
1999
Ebben az évben Székely Gábor 10.D osztályos diákunk a budapesti forduló írásbeli részén harmadik, a szóbelin negyedik helyezést ért el.