Berzsenyi Dániel Gimnázium


A BDG tanári kara
Tantestület
 
FotóNév / tantárgyai
Asztalos Éva dr.
magyar-német
Bánó Tamás Barnabás
ének-zene
Baranyai Klára dr.
matematika-fizika
Barkóczi Gergely
fizika
Basa Dorottya
magyar
Borbélyné Vidra Ágnes dr.
matematika-informatika
Boskovitzné Csernyánszky Katalin
rajz-műalkotások elem
Bőhm Eszter
történelem-latin
Csernovszky Zoltán dr.
matematika-fizika
Csizmadia Kinga
francia-magyar
Csonka Dorottya
matematika-fizika
Csorbáné Bere Anikó Zsuzsanna
kémia-fizika
Daró Ildikó
informatika
Dibusz Anikó
német
Dobóné Tarai Éva dr.
kémia
Donogán Kitti
testnevelés
Edvi Adrienn
magyar-angol
Fodor Zsófia
angol
Földvári Nóra
angol
Gál Györgyné
matematika-fizika
Gergely Gábor
történelem
Halász Viktória Inez
magyar-latin
Hauptné Rákosfalvy Ildikó dr.
biológia-földrajz-pszichológia
Honyek Gyula
fizika
Izsa Éva
matematika-informatika
Juhász Anna
olasz
Juhászné Székely Judit dr.
történelem-latin-erkölcstan
Károlyi Gergely
matematika-ének
Kévés Rita
matematika-informatika
Kiss Gyöngyi
igazgató, angol
Klein Anita
angol
Kormos Mária
olasz-magyar
Köntös Zsuzsanna
német-olasz
Kusztos Szilvia
iskolatitkár
László Tímea dr.
francia
Mészáros Mónika
történelem-olasz
Nemecskó István
matematika, igazgatóhelyettes
Olti Péter
angol
Ökördi Péterné dr.
matematika
Pénzes Katalin
angol-olasz
Pnyakovics Levente
magyar
Posch Zsuzsanna
biológia-földrajz, igazgatóhelyettes
Ratkó Éva
matematika
Sáfrán Ferenc
testnevelés
Sándor Erika
testnevelés
Siegler Gábor
kémia-informatika
Simon Anna
magyar
Sólyomné Molnár Lídia
könyvtáros
Szebényi Sándor Géza
biológia-kémia
Szendefi Ferenc
testnevelés
Szép Barbara
biológia
Sztranyák Attila
matematika
Terjéki Ildikó
magyar-orosz
Tischlerné Szabó Csilla
magyar-történelem
Torjai Zita Dóra
magyar-német
Utassy Katalin
matematika
Varga Dávid
biológia-földrajz
Virág Miklós
matematika-fizika
Weisz Attila Zalán
angol
Zsigmond Zsolt
történelem-etika