Berzsenyi Dániel Gimnázium


Különös közzétételi lista

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

1.a: A felvételi lehetőségről, a képzés rendjéről és a követelményekről  a  Felvételi hivatkozás alatt olvashatnak. A felvételivel kapcsolatos teendőkről – a felvételről vagy elutasításról szóló döntés kivételével - külön értesítést nem küldünk.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2024. június 27. (csütörtök), 8:00-16:30 között.

A fenntartó által engedélyezett 2024-25-ös tanévben induló osztályok:

7.c speciális tantervű hatosztályos matematika   28-30 fő
9.a klasszikus humán tantervű osztály   32-34 fő
9.b komplex természettudományi osztály biológia-kémia szak 16 fő
fizika szak 16 fő
9.d idegen nyelvi osztály francia-angol szak 10 fő
német-angol szak 10 fő
olasz-angol szak 14 fő

1.c: Intézményünkben a középfokú oktatás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik, melyről a Közép- Pesti Tankerületi Központ (1149 Budapest Mogyoródi út 21.) jogosult dönteni.

1.d: Az elmúlt években a következő vizsgálatok zajlottak az intézményben:

2017-18-as tanévben a fenntartó komlex munkaügyi ellenőrzése
2018-19-es tanévben a munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségi vizsgálata fenntartói ellenőrzés keretében
2019-20-as változóbér elszámolás fenntartói ellenőrzése
2020-2021 a továbbképzési jogszerűségi ellenőrzés az Oktatási Hivatal és a Fenntartó által
2021-2022 az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozó vizsga kötelezettségének teljesítését és dokumentálását érintő, az Oktatási Hivatal által lebonyolított szakmai ellenőrzés
2023-2024 az Oktatási Hivatal által lebonyolított szakmai ellenőrzés keretében ellenőrizték a mindennapos testnevelés 2-2 órája felhasználásnak módját és dokumentálását
A vizsgálatok szabálytalanságot vagy jogszabályellenes tevékenységet nem tártak fel. Szintén megtörtént az alapvető szakmai dokumentumok felülvizsgálata is, melyek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6:30 - 19:00 között. Az intézmény hétvégén - kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve -  zárva van. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges. Az intézményünkben tervezett események rendjét az éves munkaterv kronológiai része tartalmazza.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében 2022-ben 1 fő Kutató tanári  tevékenység tanfelügyeleti ellenőrzése zajlott le, kiváló minősítéssel. 2023 novemberében intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor.

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A főállású és az óraadó pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Tantestület/Tantestület 23/24 hivatkozás alatt található. Tanáraink egyetemi, mesterfokozatú végzettséggel rendelkeznek. Lásd itt.

3.b: A pedagógusokról, a nevelő és oktató munkát segítőkről és a technikai alkalmazottakról itt olvashatnak.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei a Eredményeink/ A kompetenciamérés eredményei pont alatt tekinthetők meg.

3.d: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatóiról:

A köznevelési statisztika alapján a 2022/2023. tanév nappalis tanulói létszáma (7-12. évfolyamokon): 617 fő

A 2022/2023. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 0 fő
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő

3.e: Az érettségi vizsgák eredményeiről itt olvashatnak: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Dokumentumok/Alapdokumentumok/Házirend, Dokumentumok/Alapdokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Dokumentumok/Alapdokumentumok/Pedagógiai Program, illetve a Programok  hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait itt találják.

3.h: Az osztályozó vizsgákról és a tantárgyankénti , évfolyamonkénti követelményekről  itt és a Dokumentumok / Vizsgaszabályzat hivatkozás alatt olvashatnak.

Az osztályozó vizsga időszakok a 2023-24-es tanévben:

2024. január 15-18.

2024. április 22-26.

2024. június 10-14.

2024. augusztus 21-30.

3.i: Az iskolai osztályokról (létszám) itt, illetve a Tanulók/Osztályok hivatkozás alatt olvashatnak.