Budapest XIII. kerületi
Berzsenyi Dániel Gimnázium


Iskolánk névadója

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

1.a: A felvételi lehetőségről,  a képzés rendjéről és a követelményekrőla a Felvételi hivatkozás alatt olvashatnak. A felvételivel kapcsolatos teendőkről – a felvételről vagy elutasításról szóló döntés kivételével - külön értesítést nem küldünk.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2018. június 22. (péntek), 8:00-16:00 között.

A fenntartó által engedélyezett 2017-19-es tanévben induló osztályok:

7.c speciális tantervű hatosztályos matematika   28-30 fő
9.a klasszikus humán tantervű osztály   32-34 fő
9.b komplex természettudományi osztály biológia-kémia szak 16 fő
fizika szak 16 fő
9.d idegen nyelvi osztály francia-angol szak 10 fő
 német-angol szak 10 fő
olasz-angol szak 14 fő

1.c: Intézményünkben a középfokú oktatás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik, melyről a Közép- Pesti Tankerületi Központ (1149 Budapest Mogyoródi út 21.) jogosult dönteni.

1.d: A fenntartó részéről vizsgálat, ellenőrzés a 2015-16-os, illetve a 2016-17-es tanévben nem történt.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6:30 - 19:00 között. Az intézmény hétvégén -kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve -  zárva van. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges. Az intézményünkben tervezett események rendjét az éves munkaterv kronológiája alapján a  Berzsenyiseknek/Tanítás rendje 17/18 hivatkozás alatt található.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés a 2016-17-es tanévben nem történt. Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a 2018-as évben várható.

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A főállású és az óraadó pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

3.b: A pedagógusokról, a nevelő és oktató munkát segítőkről (NOKS) és a technikai alkalmazottakról itt olvashatnak.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei itt tekinthetők meg.

3.d: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatóiról részletesen itt olvashatnak:

A tanulók létszáma 2017. október 1-én: 606 fő (a külföldön lévők nélkül).
A lemorzsolódási arány: 0.
A tanulók között két fő évismétlő.

3.e: Az érettségi vizsgák eredményei: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről itt, illetve a Berzsenyiseknek/Tanév rendje 17/18  hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait itt találják.

3.h: Az osztályozó vizsgákról a Dokumentumok / Vizsgaszabályzat hivatkozás alatt olvashatnak.

3.i: Az iskolai osztályokról itt, illetve a Tanulók / Osztályok hivatkozás alatt olvashatnak.