Berzsenyi Dániel Gimnázium


Különös közzétételi lista

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

1.a: A felvételi lehetőségről, a képzés rendjéről, a felvételi eljárás rendjéről, a határidőkről és a követelményekről a Felvételi hivatkozás alatt olvashatnak. A felvételivel kapcsolatos teendőkről – a felvételről vagy elutasításról szóló döntés kivételével - levélben külön értesítést nem küldünk.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2021. június 22. (kedd), 8:30-16:30 között. személyesen és elektronikusan.

A fenntartó által engedélyezett 2020-21-es tanévben induló osztályok:

7.c speciális tantervű hatosztályos matematika   28-30 fő
9.a klasszikus humán tantervű osztály   32-34 fő
9.b komplex természettudományi osztály biológia-kémia szak 16 fő
fizika szak 16 fő
9.d idegen nyelvi osztály francia-angol szak 10 fő
német-angol szak 10 fő
olasz-angol szak 14 fő

1.c: Intézményünkben a középfokú oktatás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik, melyről a Közép- Pesti Tankerületi Központ (1149 Budapest Mogyoródi út 21.) jogosult dönteni.

1.d: A fenntartó részéről vizsgálat, ellenőrzés a 2016-17-es tanévben nem történt. A 2017-18-as tanévben a fenntartó komlex munkaügyi ellenőrzést végzett, melynek során szabálytalanságot vagy jogszabályellenes tevékenységet nem tárt fel. Szintén megtörtént az alapvető szakmai dokumentumok felülvizsgálata is, melyek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A 2018-19-es tanévben a munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségi vizsgálata történt meg. A 2019-20 as tanévben a túlmunka elszámolások ellenőrzése zajlott le.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6:30 - 19:00 között. Az intézmény hétvégén - kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve -  zárva van. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges. Az intézményünkben tervezett események rendjét az éves munkaterv kronológiája alapján a  Berzsenyiseknek/Tanítás rendje 20/21 hivatkozás alatt található.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: Az intézményt érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés a 2020-21-es tanévben nem várható.

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A főállású és az óraadó pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Tantestület/ Tantestület 20/21 hivatkozás alatt található. Tanáraink egyetemi, mesterfokozatú végzettséggel rendelkeznek.

3.b: A pedagógusokról, a nevelő és oktató munkát segítőkről (NOKS) és a technikai alkalmazottakról itt olvashatnak.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményeiről itt olvashatnak: 2019 | 2018 | 2017-2013

3.d: Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatóiról részletesen itt olvashatnak:

A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 614 fő

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetet tanulók létszáma: 0 fő, lemorzsolódás nem volt.

3.e: Az érettségi vizsgák eredményeiről itt olvashatnak: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Dokumentumok/Alapdokumentumok/Házirend, Dokumentumok/Alapdokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Dokumentumok/Alapdokumentumok/Pedagógiai Program, illetve a Berzsenyiseknek/Tanév rendje 20/21  hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait itt találják.

3.h: Az osztályozó vizsgák éves rendjéről  itt, a vizsgázás szabályairól itt olvashatnak.

Az osztályozó vizsga időszakok a 2020-21-as tanévben:

2021. január 18-22.

2021. április 12-16.

2021. június 01-04

2021. augusztus 23-27.

3.i: Az iskolai osztályokról itt, illetve a Tanulók hivatkozás alatt olvashatnak.