Berzsenyi Dániel Gimnázium


Berzsenyi Stúdió Alapítvány
Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány

Az alapítvány célja:

 • A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak oly módón történő gyakorlati képzése, amely a tanulók számára a gimnázium elvégzésével egyidejűleg szakképesítést is nyújt, elsősorban számítógépes operátorképzést, hivatásos gépjárművezető képzést, idegennyelv-oktatást oly szinten, amely a diákoknak lehetővé teszi legalább a középfokú nyelvvizsga letételét
 • A Gimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása.
 • Szakmai-módszertani kísérletek finanszírozása.
 • Az iskola külföldi kapcsolatainak kiszélesítése, idegen nyelvi képzés céljából.
 • Külföldi csereutak szervezése, támogatása a diákok részére.
 • A Gimnázium működési feltételeinek javítása, a korszerű oktatás és képzés követelményeinek megfelelően.
 • A diáksport fejlesztése, támogatása.
 
Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
 • sajátos, - a Gimnázium eddigi arculatát is meghatározó - korszerű, új képzési formát vezet be és biztosít a diákok számára;
 • speciális számítógépes képzést és nyelvtanulást biztosít;
 • tanulmányi ösztöndíjakat alapít;
 • diák-iskolaújság és évkönyv kiadását és folyamatos megjelentetését biztosítja;
 • külföldi csereutakat szervez és támogat, külföldi szakmai kapcsolatok felvételével, szervezésével;
 • speciális tanterveket dolgoz ki és finanszíroz;
 • Berzsenyi Díj és Berzsenyi Közösségért Díjat alapít, és ítél oda;
 • javítja az oktatás és nevelés személyi feltételeit.
 
 

Köszönjük az eddigi támogatást!

A Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány adószáma: 18041624-1-41

Felajánlásaikat megtehetik az alábbi bankszámlaszámon: 11713005-20415279 (OTP Bank)

 

Kérjük, továbbra is támogassák az alapítványt személyi jövedelemadójuk 1%-ával!

 

Kiss Gyöngyi

a Kuratórium elnöke