Berzsenyi Dániel Gimnázium


Berzsenyi Stúdió Alapítvány
Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány
2021 Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
Kiegészítő melléklet
2020
Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
Kiegészítő melléklet
2019
Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
Kiegészítő melléklet
2018
Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
2017
Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása

Az alapítvány célja:

 • A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak oly módón történő gyakorlati képzése, amely a tanulók számára a gimnázium elvégzésével egyidejűleg szakképesítést is nyújt, elsősorban számítógépes operátorképzést, hivatásos gépjárművezető képzést, idegennyelv-oktatást oly szinten, amely a diákoknak lehetővé teszi legalább a középfokú nyelvvizsga letételét
 • A Gimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása.
 • Szakmai-módszertani kísérletek finanszírozása.
 • Az iskola külföldi kapcsolatainak kiszélesítése, idegen nyelvi képzés céljából.
 • Külföldi csereutak szervezése, támogatása a diákok részére.
 • A Gimnázium működési feltételeinek javítása, a korszerű oktatás és képzés követelményeinek megfelelően.
 • A diáksport fejlesztése, támogatása.
 
Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
 • sajátos, - a Gimnázium eddigi arculatát is meghatározó - korszerű, új képzési formát vezet be és biztosít a diákok számára;
 • speciális számítógépes képzést és nyelvtanulást biztosít;
 • tanulmányi ösztöndíjakat alapít;
 • diák-iskolaújság és évkönyv kiadását és folyamatos megjelentetését biztosítja;
 • külföldi csereutakat szervez és támogat, külföldi szakmai kapcsolatok felvételével, szervezésével;
 • speciális tanterveket dolgoz ki és finanszíroz;
 • Berzsenyi Díj és Berzsenyi Közösségért Díjat alapít, és ítél oda;
 • javítja az oktatás és nevelés személyi feltételeit.
 
 

Köszönjük az eddigi támogatást!

A Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány adószáma: 18041624-1-41

Felajánlásaikat megtehetik az alábbi bankszámlaszámon: 11713005-20415279 (OTP Bank)

 

Kérjük, továbbra is támogassák az alapítványt személyi jövedelemadójuk 1%-ával!

 

Kiss Gyöngyi

a Kuratórium elnöke