Berzsenyi Dániel Gimnázium


A "Tudásért" Ösztöndíj Alapítvány

BDG „Tudásért” Alapítvány

 

Az alapítvány adószáma: 18082690-1-41

Felajánlásaikat megtehetik az alábbi bankszámlaszámon:

11713005-20420046 (OTP Bank)

(Letölthető: pdf)

 

Néhai Szabó Gyula végrendeletében iskolánkra hagyta lakását, hogy az annak értékesítéséből befolyó összegből ösztöndíj-alapítványt létesítsünk. Az alapítványt 1996. július 2-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

Az ösztöndíjat olyan műszaki, természettudományos vagy közgazdasági érdeklődésű 11. ill. 12. évfolyamos diákjaink kaphatják meg, akiknek tanulmányi eredménye igen jó, és továbbtanulásukat családjuk anyagi helyzete veszélyezteti. Az ösztöndíj-pályázat részletes leírása megtalálható a honlapon.

A tanulmányi ösztöndíjat a 2018/2019-es tanévben 13 tanuló nyerte el.

Az alapítványhoz érkező 1%-os és egyéb támogatások lehetővé teszik, hogy az alapító szándékának szellemében más tehetséges és rászoruló tanulóinkat is tudjuk támogatni versenyzésük, tanulmányútjaik, táboraik stb. költségeinek csökkentésével. 

Köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt években a személyi jövedelemadójuk 1%-át a BDG „Tudásért” ösztöndíj Alapítvány javára ajánlották fel, illetve azon kedves támogatóknak is, akik év közben rendszeresen vagy alkalmanként támogatták a BDG „Tudásért” Ösztöndíj Alapítványt!

 

Ezáltal lehetőségünk nyílt az elmúlt (2017/2018-as) tanévben:

  • emelt összegű ösztöndíjat biztosítani az ösztöndíjas tanulóknak,

  • öt tanuló matematikatáborozását, két tanuló biológia-kémia-táborozását, három tanuló fizikatáborozását segíteni,

  • két tanuló tanulmányi versenyen való részvételi díjához hozzájárulni,

  • két tanuló külföldi fizikatáborozását segíteni,

  • egy igen nehéz anyagi helyzetbe került ösztöndíjasunknak rendkívüli támogatást fizetni.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák alapítványunkat, hogy segítségével támogathassuk a tehetséges, de rászoruló diákokat!

 

Ratkó Éva

az alapítvány kuratóriumának elnöke

 

A BDG „Tudásért” alapítvány adószáma: 18082690-1-41

számlaszáma: 11713005-20420046 (OTP Bank)