Budapest XIII. kerületi
Berzsenyi Dániel Gimnázium


A "Tudásért" Ösztöndíj Alapítvány
A BDG "TUDÁSÉRT" ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY

A BDG "TUDÁSÉRT" ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18082690-1-41
FELAJÁNLÁSAIKAT MEGTEHETIK AZ ALÁBBI BANKSZÁMLASZÁMON: 11713005-20420046 (OTP BANK)
(Letölthető: pdf)

Köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt években a személyi jövedelemadójuk 1%-át a BDG "Tudásért" ösztöndíj Alapítvány javára ajánlották fel, illetve azon kedves támogatókat is, akik év közben rendszeresen vagy esetlegesen támogatták a BDG „tudásért” Ösztöndíj Alapítványt.

Így lehetőségünk nyílt az elmúlt tanévben
  • emelt összegű ösztöndíjat biztosítani a jelenlegi 7 ösztöndíjas tanulónak
  • négy tanuló matektáborozását segíteni,
  • hét tanuló CERN-i utazásához jelentős támogatást nyújtani,
  • a Paksi üzemlátogatás költségeit csökkenteni,
  • kilenc tanuló tanulmányi versenyek nevezési díjának részbeni kifizetni.
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák alapítványunkat, hogy segítségével támogathassuk a tehetséges, de rászoruló gyerekeket.

A BDG "TUDÁSÉRT " ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18082690-1-41
SZÁMLA SZÁMA: 11713005-20420046

Az alapítványt 1996. július 2-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság

AZ ALAPÍTÁSRÓL:
Néhai Szabó Gyula végrendeletében iskolánkra hagyta lakását, hogy annak értékesítéséből befolyó összegből ösztöndíj-alapítványt létesítsünk. Végrendeletének mellékletében megfogalmazta az alapítvány célját, az ösztöndíj pályázati feltételeit.

Ennek alapján minden évben 3-3 11. és 12. osztályos tanuló részesülhet ösztöndíjban, aki
  • magyarországi születésű és magyar állampolgárságú tanulónk,
  • műszaki vagy közgazdasági érdeklődésű,
  • jó tanulmányi eredményű (tantárgyi átlaga minimum 4,5 ),
  • érettségi után főiskolán vagy egyetemen szeretne továbbtanulni,
  • tanulmányainak folytatását családjának rossz anyagi helyzete veszélyezteti.
Az ösztöndíjat a 10. évfolyam elvégzése után lehet megpályázni (ha az ösztöndíjas tanulmányi eredménye később romlik, úgy az ösztöndíjat szüneteltetni kell), s a végzős ösztöndíjasok közül a legjobb egyetemista korában is részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege az alaptőke kamatának 1/192-ed része ez havi 2000Ft, amit az elmúlt években az 1%-okból befolyt és a számlára utalt adományok segítségével 4000 Ft-ra tudtunk emelni.

Az 1%-ok és az adományok teszik lehetővé, hogy az alapító szellemében, az alapítványi ösztöndíj mellett rászoruló, de tehetséges tanulókat tudjunk támogatni versenyzésük,  tanulmányútjaik, táboraik költségének csökkentésével.

Ratkó Éva
a Kuratórium elnöke

A BDG "TUDÁSÉRT " ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18082690-1-41
SZÁMLA SZÁMA: 11713005-20420046