Berzsenyi Dániel Gimnázium


Berzsenyi netiquett
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Hálózati Etikett
 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium számítógépes erőforrásainak, hálózatának használata széles körben elterjedt az iskola dolgozói (a tanuló ifjúság és a tanárok) között. A számítógépek tanórai és tanítási időn túli használata, az elektronikus kommunikáció iskola épületén belüli és kívüli elterjedése szükségessé teszi a Hálózati Etikett (Netiquette), használati szabályzat minimális összefoglalását.
 
Hardver használata
A diákok a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhatnak. Tanítási időn kívül ügyeleti időben a s1-es (volt 80-as) terem gépeit és azok perifériáit használhatják. A szertárakban és a könyvtárban elhelyezett gépeket csak tanár engedélye esetén vehetik igénybe.
A számítógépes munka során tapasztalt hardver hibát a felhasználónak kötelessége jelenteni a felügyelő tanárnak vagy a rendszergazdának.
A szándékosan okozott kárt az elkövetője köteles megtéríteni és a továbbiakban nem használhatja, csak tanítási órán a számítógépeket. Az iskola minden dolgozójának érdeke és kötelessége, hogy mások károkozását megakadályozza.
 
Szoftver használata
A felhasználók a munkaállomásokon és a hálózaton a rendszergazda által engedélyezett programokat és más állományokat rendeltetésszerűen használhatják, a shareware és freeware programokat lemásolhatják.
A számítógépek alapbeállításait (a boot folyamatot és a Windows grafikus felületet) csak engedéllyel szabad megváltoztatni. Ez ellen a szabályok ellen vétőt figyelmeztetjük és többszöri figyelmeztetés után a tanítási órán kívüli géphasználattól bizonyos időre eltiltjuk.
 
Egyéni jogok védelme
Az iskola minden diákja, tanárja, dolgozója és más tanfolyami hallgatók egyéni felhasználói nevet kapnak. Más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használni szigorúan tilos, következménye az egyéni azonosító megvonása illetve bizonyos időre a gépteremből való kitiltás. A hálózati munka befejezése után a hálózati operációs rendszerből mindenkinek kötelessége kilépni.
Más elektronikus adatának, jelszavának és dokumentumainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi következményekkel jár!
A diákok a hálózati winchesteren 10 MB területet használhatnak. Indokolt esetben (pl. nagyobb terjedelmű dokumentum készítése esetén) ennél többet is engedélyezhet a rendszergazda. A saját területen csak a tanuláshoz, illetve munkához szükséges állományok tárolhatók. A felhasználók a merevlemez területükön nem tárolhatnak és használhatnak játéprogramokat csak külön engedéllyel.
 
Internet szolgáltatás
A BDG hálózatának www és ftp szolgáltatása az iskola épületén kívülről is elérhető az Interneten keresztül.
A felhasználók, jelszavuk megadása után otthonról is elérhetik home könyvtárjukat is.
A gimnázium Honlapját és azon keresztül az egyéni publikációkat korlátlanul olvashatja mindenki.
 
Levelezés
Minden egyéni felhasználói névvel rendelkező diák és tanár a telepített levelező rendszerrel (PMail) hivatalos és magánlevelezést folytathat saját postafiókján keresztül. A levelek fejlécét mindig szabályosan ki kell tölteni. Bárkivel levelezik a felhasználó, a levél tartalmának meg kell felelni az általános erkölcsi normáknak. Ne írjál semmi olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el egy levelezőlapon.
 
Weblap készítés
A hálózat felhasználói a gimnázium www-szerverére publikálásra szánt weblapokat helyezhetnek el a saját lemezterületük terhére. A BDG Honlapját az igazgató által kijelölt személy tartja karban. A diákok honlapja az osztály honlapon keresztül érhető el.
 
Budapest, 1998.szeptember
Számítástechnika munkaközösség