Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Ideiglenes felvételi jegyzék

2024.03.20
A felvételi eljárás eredményei négy- és hatosztályos tagozatokra

Kedves Szülők és Felvételiző Diákok!

Az alábbi táblázatokban találják a felvételi pontszámokat kétféle elrendezésben. Egyfelől rangsor szerint, másfelől az oktatási azonosító és jeligék alapján sorrendbe szedve.

Eredmények rangsor szerint

Humán    Biológia-kémia    Fizika    Matematika   Olasz  Német    Francia

Hatosztályos matematika

Eredmények oktatási azonosító vagy jelige szerint sorrendben

Humán    Biológia-kémia    Fizika    Matematika    Francia    Olasz  Német

Hatosztályos matematika

A kialakult rangsorral kapcsolatosan a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

A rangsor megállapításának elvei:

Minden erőfeszítésünk ellenére a hatalmas túljelentkezés miatt sok jelentkező azonos végső pontszámot kapott. A rangsor megállapításánál – a tájékoztatókban leírtak és elhangzottak alapján - második rendező szempontként a szóbeli vizsgákon elért eredmények szerint rangsoroltuk a vizsgázókat.

Ha a végső és a szóbeli pontszámok alapján továbbra is megegyezik két vagy több tanuló végső pontszáma, a humán és nyelvi tagozatokon a magyar központi írásbeli szerinti, a reál és a matematika tagozatokon a matematika központi írásbeli szerinti magasabb pontszámot elérő tanuló kerül előrébb a rangsorban.

A jelentkezők kizárólag azon a tagozaton kerülhetnek a rangsorba, amelyikre a jelentkezéseiket benyújtották.  Utólagos módosításra nincs mód.

Amennyiben valaki nem tett szóbeli vizsgát, nem kerül rangsorolásra.

A szóbeli bizottságok által adott szóbeli eredményeket nem áll módunkban módosítani.

Kérjük, hogy amennyiben eltérést tapasztalnak a már megadott pontoknál (ez alól kivétel a szóbeli pontszám), és ez változtat a rangsoron, akkor haladéktalanul jelezzék ezt a titkárságon. Telefonszámaink, (1) 359 1613, (1) 359 2205

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozott pontok számításánál észrevétel megtételére a szóbeli vizsgák megkezdéséig volt lehetőség. 2024. március 25-ét követően semmilyen észrevétel elfogadására nincs mód, a rangsor lezárttá válik.

FONTOS!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérjük a kedves diákokat és szülőket, hogy a választott iskolák vagy tagozatok sorrendjén (2024. április 8.-10.) csak akkor módosítsanak, ha biztosak abban, hogy nem kerülnek be a kívánt - első helyen megjelölt - iskolába vagy tagozatra, mert az Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele és véglegesítése  után a győri FELVÉTELI KÖZPONT  dönt a végleges felvételekről.

Amennyiben valaki ugyan elérte a bekerülési pontszámot, de más iskolát jelölt meg kedvezőbb helyen (és az itt szerzett pontszámai alapján a Berzsenyibe is bekerült volna), a jelentkező csak a kedvezőbb helyre rangsorolt iskolába nyerhet felvételt, a Berzsenyi Gimnázium ilyen esetben csak elutasító határozatot küldhet.

Köszönjük a felvételi időszakban mutatott megértésüket és türelmüket, és hogy jelentkezésükkel megtisztelték iskolánkat.

Iskolavezetés