Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Dr. Karsai Dániel

2024.04.25
A Berzsenyi Dániel Gimnázium első díszpolgára

Dani 1991 és 1995 között volt iskolánk tanulója idegen nyelvi tagozatos osztályban, majd tanulmányait az ELTE Jogi Karán folytatta. A diploma megszerzése után dolgozott az Alkotmánybíróságon, az Igazságügyi Minisztériumban, később Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bíróságán angolul és francia nyelven. Miután hazatért, egy nemzetközi ügyvédi irodában kamatoztatta elmélyült szakmai tudását, tapasztalatait. Rövidesen önálló irodát alapított, és alkotmányjogi, illetve emberi jogi kérdéseket felvető ügyekért állt ki. Olyan esetekben lépett fel a védtelenek érdekeiért, amelyekben kiszolgáltatott egyének vagy csoportok az állammal szemben próbáltak az igazságuknak érvényt szerezni. Munkatársaival együtt tanácsadás és jogi képviselet formájában támogatta – eredményesen - a gyakran nem sok eséllyel kecsegtető ügyeket. Ezekben főként személyiségi, munkavállalói jog, a szólásszabadság, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetősége vagy az emberi méltóság tiszteletben tartása sérült.

Másfél éve diagnosztizáltak nála súlyos, gyógyíthatatlan betegséget. Fizikai állapota rohamosan romlik, ennek ellenére felvállalt egy utolsó küzdelmet: az életvégi döntéshez való jogot szeretné kivívni Magyarországon. Ahogyan fogalmaz: „Ez az ügy az én életemet nagyon személyesen érinti. De ugyanakkor egy gyönyörű szakmai kihívás is, mert itt az emberi élet és az emberi jogok, a világnézeti szabadság, emberi méltóság, kínzás, embertelen bánásmód tilalmának végső határairól beszélgetünk. Egyben a végső filozófiai kérdésekről. Életem legnagyobb ügye, szakmai szempontból is.

Testi leépülését mindenki láthatja, követheti a médiában, közösségi portálokon bárki betekinthet Dani mindennapjaiba: a nyilvánossággal az a célja, hogy kendőzetlenül megmutassa, kézzelfoghatóvá tegye, mit jelent a méltóság elvesztése, a teljes kiszolgáltatottság. Testi és lelki szenvedése mellett képes megőrizni humorát és szakmai elkötelezettségét, hogy másokon segítsen. Helytállása, lelki ereje mindannyiunkat elgondolkodtat és bátorít. Alma matere, a Berzsenyi Dániel Gimnázium büszkén avatja díszpolgárává egykori diákját, Karsai Dánielt.

Osztályának tablója: