Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Dr. Urbán János

2012.06.12
Elhunyt iskolánk tanára, kedves kollégánk. Búcsúztatása 2012. június 29-én, pénteken 16 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban.

1963-ban végzett az ELTE Természettudományi Karán matematika-filozófia szakon.
1963-76-ig az ELTE Természettudományi Karán dolgozott tanársegédként az Analízis I. tanszéken. Ebben az időszakban szerezte meg doktori címét 1969-ben. Dolgozatának témája a matematikai logika volt, amelyet a későbbiek során is több cikkében vizsgált. Kutatási területéhez tartoztak továbbá az algoritmuselmélet és a matematika középiskolai tanítása, valamint a matematikatanár-képzés.

A matematika tanításával és népszerűsítésével kapcsolatosan sokrétű elméleti és gyakorlati tevékenységet folytatott .
1974-től a TIT matematikai választmányának titkára. A Kis Matematikusok Baráti Körök és versenyek egyik fő szervezője. Éveken át a Magyar Televízió Körmönfontoló c. matematikai vetélkedőjének zsűri-elnöke.
A Kalmár László Országos Matematikai Verseny szervezője. Tagja volt az Arany Dániel Országos Matematika Verseny és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny matematikai  versenybizottságának, a Tanárképző Főiskolák matematika versenye  bizottságának elnöke volt.
Kiemelkedő szerepe volt a Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny létrehozásában és szervezésében.
A matematika oktatása és népszerűsítése terén végzett széleskörű és eredményes munkásságáért elnyerte a Bolyai Társulat által adományozott Beke Manó díjat.

1976-1990-ig az Országos Pedagógiai Intézetben a matematikai osztály munkatársa, majd vezetője. 1991-ig dolgozott az Országos Közoktatási Intézetben.

Szakterületén nemcsak elméleti szakemberként működött, hanem gyakorló tanárként is, hiszen eközben 3 évig tanított az Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumában.

Iskolánkban 1981-től egészen mostanáig tanított.

Nagy szerepe volt a speciális matematika tantervű osztályok tantervének kidolgozásában.
Iskolánkban a hatévfolyamos speciális matematika tantervű osztály kialakításában, működtetésében játszott fontos szerepet és folyamatosan tanított is ezekben az osztályokban.
A jelenleg is használatban lévő matematikai tankönyvek egyes fejezeteit írta, de ezen túlmenően is számos könyvet írt, lektorált, több tucat cikke jelent meg különféle szakmai folyóiratokban.

Országos versenyeken tanítványai közül többen értek el első helyezést, számos tanítványa végzett az első tíz között. A Nemzetközi Diákolimpián, a Ki miben tudós országos versenyén ugyancsak a legjobbak között szerepeltek Urbán tanár úr tanítványai.

Kimagasló szakmai és pedagógiai munkásságáért 1994-ben Apáczai Csere János-díjban, 2001-ben "Rátz tanár úr" életműdíjban, 2010-ben Németh László-díjban  részesült.

Dr. Urbán János a magyarországi matematika tanítás egyik legjobban felkészült tanára, meghatározó egyénisége, aki nemzedékek egész sorával szerettette - ismertette meg a matematikát, ill. adott egész életre szóló szakmai és emberi útmutatást.
Tette mindezt végtelen szeretettel, türelemmel, a tanítás iránti teljes elkötelezettséggel.
Halálával kiváló tanárt, nagyon kedves kollégát veszítettünk.

Beszélgetés a Rátz Tanár Úr Életműdíjas Urbán Jánossal (KöMaL)