Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Berzsenyi Közösségéért Díj

2008.06.10
A 2007/2008 tanév Berzsenyi Közösségéért Díjasai

• az I. D.Ö.K vezet?ként több éven át végzett kiemelkedő munkájáért
• az iskolai rendezvények, valamint a nulladikos táborok és nonstop programok szervezésében végzett áldozatkész munkájáért,
• osztályprogramok és kirándulások szervezéséért és sikeres lebonyolításáért
• hat éven át jeles tanulmányi eredményéért és példamutatásáért a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesítjük VÁRSZEGI ZSOLT 12. C osztályos tanulót.


• az iskola közösségének formálásáért
• az iskolai rendezvények, és kiemelten a nulladikos táborok szervezésében végzett áldozatkész munkájáért,
• osztályprogramok és kirándulások szervezéséért és sikeres lebonyolításáért
• hat éven át kiváló tanulmányi eredményéért és példamutatásáért a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesítjük DOHÁR ÁDÁM 12.C osztályos tanulót.


• az I. D.Ö.K képviselőként több éven át végzett kiemelked? munkájáért
• az iskolai rendezvények, valamint a nulladikos táborok és nonstop programok szervezésében végzett áldozatkész munkájáért,
• az osztályközösségért végzett munkájáért, így osztályprogramok és kirándulások szervezéséért és sikeres lebonyolításáért
• hat éven át jeles tanulmányi eredményéért és példamutatásáért a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesíti VÁRSZEGI BALÁZS 12.C osztályos tanulót.


• az Iskolai Diákönkormányzat tagjaként és diákképviselőként végzett kiemelked? munkájáért
• az iskolai rendezvények, a nulladikos táborok és nonstop programok szervezésében végzett áldozatkész munkájáért,
• az osztályközösségért végzett munkájáért, így osztályprogramok és kirándulások szervezéséért és sikeres lebonyolításáért
• négy éven át jeles tanulmányi eredményéért és példamutatásáért a Berzsenyi Közösségéért Díjban részesítjük SINKÓ LAURA 12. B osztályos tanulót.


DICSÉRET KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT

• az osztályközösségért vállalt áldozatos munkájáért,
• a 2007-es ballagási ünnepség megszervezéséért,
• a buzogánycsapatban való aktív szerepvállalásáért dicséretben részesül 12.A osztályból RAUSCH ADÉL


• az iskolai színdarabokban és ünnepségeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, közreműködéséért
• és az osztályért végzett áldozatos munkájáért - kirándulás, kiállítás-látogatás, egyéb programok szervezéséért 12.B osztályból LABANCZ DOMONKOS


• a gimnázium komolyzenei életében játszott szerepéért
• számos iskolai rendezvényen és zenei fesztiválon való részvételéért
• és jó tanulmányi munkájáért és példás magatartásáért dicséretet érdemel a 12. A osztályból HORVÁTH PÁL


• A képzőművészet terén elért számos versenyen és pályázaton elért eredményeiért, így különösen az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából meghirdetett plakát pályázaton nyert különdíjáért dicséretet érdemel a 12. A osztályból TÓTH LUCA


• a gimnázium komolyzenei életében játszott szerepéért
• számos iskolai rendezvényen és zenei fesztiválon való részvételéért
• és jó tanulmányi munkájáért és példás magatartásáért dicséretet érdemel A 12. A osztályból MÁTÉ MÓRICZ