Az 1989-90. tanév versenyfeladatai
 

 

1. FELADAT: EURÓPAI CSÚCS

Egy európai csúcstalálkozó részvevõi kezet fogtak egymással. Összesen 78 kézfogás történt. Tudjuk azt is, hogy mindenki mindenkivel pontosan egyszer fogott kezet.
Hányan vettek részt a csúcstalálkozón? A választ és az indoklást angol, francia, német, olasz vagy spanyol nyelven fogalmazzátok meg.

( 5 pont )

 
2. FELADAT: SZIGORÚAN BIZALMAS

Íme egy idézet. Az ABC minden betûjét helyettesítették egy-egy jellel. A pontokat és a szóközöket nem jelölték be.
Fejtsétek meg az idézetet felhasználva a mellékelt ábrát, mely az egyes betûk, az idézetben elõforduló gyakoriságát tünteti fel.

A kódolt szöveg:

 

  ( 5 pont )

 
3. FELADATt: SZÍNPOMPA

Három kocka mérete és színezése megegyezik. A hat oldallapjuk különbözõ színû.
Paul, Maurice és Albert 1-1 kockát kézben tartva a következõket állítják az egy csúcsban összetalálkozó három lapról, melyet a saját kockájukon látnak:
- Paul: kék, fehér, sárga
- Maurice: narancs, kék, piros
- Albert: zöld, narancs, fehér.
Milyen szín van a fehérrel szemben?

( 5 pont )

  4. FELADAT: ÉS MÉGIS FOROG . . .

Egy kocka alakú páncélszekrényt mozgatnak a következõ módon. Az ABCB lapjára merõleges AA', majd a BB' továbbá a CC' és végül a DD' élek körül forgatják az ábrán látható módon, majd újra az AA', utána a BB' körül, stb .

Rajzoljátok le, milyen pályán mozog az elsõ 5 átforgatás során a B pont, az AB szakasz felezõpontja valamint az ABCD négyzet középpontja az ABCD síkon!

( 5 pont )

 5. FELADAT: A VÉN TÖLGYFA

A vén tölgyfa henger alakú törzsének 4 méter a kerülete. Egy csiga mászik fel rajta függõlegesen. Már 47 cm magasan van a földtõl számítva. A fatörzs átellenes oldalán egy másik csiga mászik fel, ugyancsak függõleges irányban. Ez utóbbinak már csak 3 cm hiányzott, hogy elérje a 2 méteres magasságot.
Ekkor a két csiga a titkos csiganyelven megvitatva elhatározta, hogy az eredeti uticélt feladva a lehetõ legrövidebb úton egymás felé indul. Mekkora távolságot tesznek meg , ha egyenlõ sebességgel mozognak?

( 10 pont )

 6. FELADAT: VALAHA IGY CSINÁLTÁK . . .

  A XIII. században a következõ módon osztották el 4019-et 87-tel:

Osszátok el ugyanígy 5435-öt 76-tal!

( 10 pont)
 
7. FELADAT: A BILIÁRD ÉS A GOLYÓK

 Az "amerikai biliárd" játszma kezdetén a biliárd golyók az ábrán látható módon egy kerettel összeszorítva állnak az asztal közepén. A golyók átmérõje egyenlõ. 
Mekkora egy golyó átmérõje, ha az AH távolság 169,6 mm-rel egyenlõ?

( 1o pont )

 8. FELADAT: NYOMDAI GONDOK

A nyomdában egy 32 oldalas könyvet szeretnének kinyomtatni. A 32 oldalt egy nagy ívre nyomtatják rá úgy, hogy annak mindkét oldalára 16-16 könyvoldal kerül. Majd ezt az ívet egymás után négyszer félbehajtják. Az igy kapott könyvet középen összefûzik, s a széleinél felvágják.

Az ábrán az ív két oldala látható, melyre már öt oldalszámot rányomtattak. Másoljátok le az ábrát, és helyezzétek el a hiányzó 27 oldalszámot a megfelelõ lap aljának közepére úgy, hogy a hajtogatás után a kialakuló könyv oldalai 1-tõl 32-ig legyenek megszámozva.

( 5 pont )

 
9. FELADAT: A POHÁR ÉS A KÉMCSÕ

 Egy laboratóriumi pohár belseje forgáskúp, egy kémcsõé pedig forgáshenger alakú. Mindkettõ 1 liter térfogatú.

A poharat a magasságának 4/5-öd részéig megtöltjük vízzel, majd áttöltjük a kémcsõbe. Milyen magasan lesz a kémcsõben a víz, ha a kémcsõ 30 cm magas?

( 10 pont )

10 FELADAT: CSODÁLATOS KERÉK

A mellékelt ábrán egy körívekbõl álló görbe látható. A körívek középpontja a szabályos háromszög egy-egy csúcsa, sugara 2 illetve 10 cm.

Szerkesszétek meg a görbét valódi nagyságban, majd vágjátok ki papírból. Helyezzétek el egy 12 cm széles papírcsíkon úgy, hogy a csík mindkét szélét érintse. Forgassátok a kivágott figurát úgy, hogy közben végig a két szél érintse a "kereket".

( 15 pont )

11. FELADAT: A LEGNAGYOBB TÖRPE ÉS A LEGKISEBB ÓRIÁS

Egy 8 soros és 9 oszlopos táblázatban 72 különbözõ szám van elhelyezve. Óriásnak nevezzük minden egyes oszlop legnagyobb elemét. Vagyis 9 óriás számunk van.
Törpének nevezzük minden egyes sor legkisebb elemét. Tehát 8 törpe számunk van.
Melyik a nagyobb: a legnagyobb törpe, vagy a legkisebb óriás szám? Válaszotokat indokoljátok!

( 15 pont )

12. FELADAT: KOCKÁK

Mindhárom mellékelt hálózatból dobókocka hajtogatható. Mindegyikrõl hiányzik 3-3 szám. Tudjuk, hogy a dobókockák szemköztes lapjain lévõ számok összege mindig 7.

Másoljátok le a hálózatokat, és írjátok be a hiányzó számokat!

( 15 pont )

13. FELADAT: KÖZELÉBEN

Robert feltételezi, hogy egy 10 cm sugarú körbe beírt négyzet és szabályos háromszög egy-egy oldalának összege 0,5 mm pontossággal megegyezik e kör kerületének felével.
Igaza van-e Robert-nek? Válaszotokat indokoljátok!

( 5 pont )

14. FELADAT: KÉTSZER KETTÕ

A mellékelt ábrán látható két síkidom közös jellemzõje, hogy mindkettõ feldarabolható két egybevágó részre.

Vágjátok ki a P és Q síkidomot, majd mindkettõt bontsátok fel két-két egybevágó darabra.
Szerkesszetek egy R síkidomot, melyet ugyanígy ketté lehet vágni.

( 10 pont )

15. FELADAT: FÁRASZTÓ UTAZÁS

2 óra 30 perc van. Frédérique vonatja éppen most gördül be Gérardvillé állomására. A barátnõje Camille várja õt a peronon.
Érkezésekor Frédérique elmeséli barátnõjének, hogy a vonat az utazása során minden órában 100 km-t tett meg, mégis az átlagsebessége 104 km/óra volt. Camille ezt nem hiszi el. Frédérique erõsködik: éjfélkor ( 0 órakor ) indult, s a vonat Gérardvillé-ig nem állt meg. 0 óra 30 perc és 1 óra között, valamint 1 óra 30 perc és 2 óra között a vonat 80 km/óra sebességgel haladt, a fennmaradó idõben pedig 120 km/óra sebességgel ment.
Ábrázoljátok grafikusan a megtett utat az idõ függvényében. Igaza volt-e Frédérique-nek? Válaszotokat indokoljátok!

( 15 pont )
 
 
A következõ tanév
feladatsora
Vissza
a versenyfeladatsorhoz
1989-90. próbaforduló feladatsora