Az 1990-91. tanév próbafordulójának
feladatai
 

 1. FELADAT: HÁROM KIS KÖRÖCSKE

Trois enfants marchent sur une piste circulaire de 250 metres de long . Ils partent ensemble.
Le premier enfant marche a une vitesse constante de 5 km/h, le second a 4 km/het le toisieme a 3 km/h.
Au bout de combien de temps se retrouveront-ils ensemble sur la ligne de départ?

 
Three boys started out together walking round and round a circular track 250 meters long.
The first boy walked at a regular speed of 5km/h, the second boy at 4km/h and the third boy at 3km/h.
How long was it before they were all in line at the starting point again?
 
Drei Buben laufen eine 250 m lange Strecke ab, immer im Kreis. Sie starten gemeinsam.
Der erste legt 5 km/h zurück, der zweite 4 km/h und der dritte 3 km/h.
Wie lange dauertes, bis sie alle zusammen wieder am Ausgangspunkt angelangt sind?

 
Tres muchachos empezaron a andar juntos alrededor de una pista circular durante 250 metros.
El primer muchacho anduvo a una velocidad regular de 5 km/h. El segundo muchacho lo hizo a 4 km/h. Y el tercero a 3 km/h.
Cuánto tiempo fue necesario hasta que los tres se encontraran de nuevo en el punto del partida?

 Ezt a feladatot angolul, németül, franciául vagy spanyolul oldjátok meg!

( 10 pont )

 
2. FELADAT: PÓKHÁLÓ - SZORZÁS

Az egy-egy körben levõ szám a vele egy egyenesre fûzött négyzetekbõl hiányzó számok szorzata. Írjátok be a megfelelõ számokat, ha tudjuk, hogy 1-tõl 8-ig mindegyik egész elõfordul valamelyik négyzetben!

( 5 pont )

 
3. FELADAT: SARKALATOS PROBLÉMA

A rajzon 4 , fából készült kocka látható, amelyek bizonyos sarkait kivágták. Közülük csak kettõ azonos. Melyek azok?

( 5 pont )

4. FELADAT: BUMMMM ...

A középkorban, amikor még az ágyúgolyók gömb alakúak voltak, a lõszert négyzet alapú gúlákban tárolták az ágyú mellett. Hány ágyúgolyó volt egy gúlában, ha az alapnégyzet oldala 15 golyóból állt?

( 5 pont )

5. FELADAT: BULI

Egy bulin 42 meghívott vett részt. Az elsõ lány 7 fiúval táncolt az est folyamán, a második 8-cal, a harmadik 9-cel egészen az utolsó lányig, aki az összes fiúval táncolt. Hány fiú és hány lány volt a meghívottak között?

( 10 pont )

6. FELADAT: ÉDES PROBLÉMA

Három barát egy tortát szeretne igazságosan elosztani egymás között, amely fölülnézetbõl 15 cm-es oldalú négyzetnek látszik. Az elsõ vágás a négyzet középpontjából indul az ábrán látható módon.

Másoljátok le a négyzetet a válasz lapra valódi nagyságában, s jelöljétek be a középpontból induló másik két vágást úgy, hogy az ily módon keletkezett "szeletek" egyenlõ területûek legyenek! Az eljárást igazoljátok!

( 15 pont )

7. FELADAT: MÁGIKUS SZÁMOK

Egy bankkártya száma 14 számjegybõl áll. A mellékelt ábrán látható kártyaszám bármely három szomszédos számjegyének összege 20. Másoljátok le az ábrát, és írjátok be a hiányzó számjegyeket! Indokoljátok a kitöltést!

( 10 pont )

8. FELADAT: HIXE ASSZONY ÉLETKORA

Egy tapintatlan ember Hixe asszony életkora iránt érdeklõdik. Íme Hixe asszony válasza:
" Életkorom éppen 4/3-a a hátralevõ idõm felének, ha száz évig élek."
Hány éves Hixe asszony?

( 5 pont )

 
9. FELADAT: TÉGLALAPBÓL NÉGYZET

Vágjatok ki kartonból egy 9 cm x 4 cm-es téglalapot! Szeretnénk e téglalapot két vágással úgy feldarabolni, hogy az így kapott részeket megfelelõen összeillesztve egy négyzetet kapjunk.
Készítsétek el e "puzzle" darabjait a téglalapból, s azokat négyzetté összerakva ragasszátok fel a válasz lapra!

( 10 pont )

10. FELADAT: KORONG BÚJÓCSKA

Egy 5 sorból és 5 oszlopból álló négyzetrácson helyezzetek el 5 korongot az alábbi módon:

- semelyik kettõ ne legyen azonos sorban
- semelyik kettõ ne legyen azonos oszlopban
- semelyik kettõ ne legyen azonos átlón
- semelyik kettõ ne legyen valamelyik átlóval párhuzamos egyenesen!

( 5 pont )

 11. FELADAT: HÁROMSZÖGBÕL PARALELOGRAMMA

Vágjatok ki kartonból egy tetszõleges háromszöget! Vágjátok két darabra úgy, hogy a darabokból egy, az eredeti háromszöggel egyenlõ területû paralelogrammát lehessen készíteni. Ragasszátok fel a válasz lapra az így kapott paralelogrammát, és igazoljátok az eljárás helyességét!

( 5 pont )

12. FELADAT: HOVÁ TÛNT A TIZENKETTEDIK ?

Rajzoljátok le az ábrán látható téglalapot valódi nagyságában! A tizenkét párhuzamos szakasz 5-5 cm hosszú, egymástól 1-1 cm távolságra helyezkednek el. Vágjátok el a téglalapot az AB egyenes mentén. Csúsztassátok el a fölsõ darabot a nyíl irányában ( 2. ábra ) addig, míg elõször esnek egy egyenesbe ismét a szakaszdarabok. Hová tûnt a tizenkettedik szakasz? Számítsátok ki az újonnan kapott szakaszok pontos hosszát!

( 5 pont )

13. FELADAT: EGY ELZÁSZI VENDÉGLÕBEN

Egy 36 fõs elzászi osztály bankettet szervez egy vendéglõben. Az étlapon egyebek mellett két specialitás: hagymatorta és baeckeoffe is szerepelt.
A jelenlevõk 2/3-a hagymatortát, 5/9-e baeckeoffe-ot, és 7 diák egyéb specialitást rendelt vacsorára.
Hányan rendeltek hagymatortából és baeckeoffe-ból egyaránt?
( 5 pont )

 

( A baeckeoffe elzászi fehérborban párolt, többféle húsból és zöldségbõl készült ételkülönlegesség.)

14. FELADAT: MATEMATIX ÉS A HATÁRVONAL

Egy kis gall falu kör alakú palánkkal van körülvéve, melynek hossza kb. harminc gallix. ( A gallix a gallok hosszegysége!) A falu elöljárója, Matematix egy legalább száz gallix hosszúságú határról álmodozik. Egy napon az építész Geometrix a következõ tervekkel állt elõ:

1. terv (1. ábra): 2. terv (2. ábra): 3. terv (3. ábra):

Magyarázatként hozzáfûzte: " Az elsõ terven egy 9 gallix oldalhosszúságú szabályos háromszöget rajzoltam. A többi tervrajzon is minden szakasz egyenlõ hosszú, az elõzõ ábra megfelelõ szakaszainak három egyenlõ részre osztásával keletkeztek. Ha így folytatjuk, a 6. tervrajzon megvalósul Matematix álma."
Számítsátok ki az elsõ három terven szereplõ sokszög kerületét, majd igazoljátok Geometrix állítását!

( 10 pont )

15. FELADAT: TUDÓS FELADATA

Egy napon két ember sétált egy forrás közelében. Az egyiknél 3, a másiknál 2 kenyér volt. Éppen letelepedtek, s nekikezdtek a falatozásnak, mikor arra jött egy katona. Öt is megkínálták. Így hármasban fogyasztották el a kenyereket, mégpedig úgy, hogy mindenki ugyanannyit kapott.
Amikor befejezték az evést, a katona továbbment, otthagyott azonban fizetségül 5 krajcárt: az elsõ férfi 3 krajárt kapott ebbõl, mivel neki a kezdetben 3 kenyere volt, a második 2 krajcárt kapott, mert neki 2 kenyere volt.
Igazságos-e a kapott pénz elosztása? Ha nem, hogyan kellett volna a lehetõ legigazságosabban elosztani a krajcárokat?

E feladat Leonardo Pisano (1175?-1250), ismertebb nevén FIBONACCI: De duobus hominibus panes habentibus feladata alapján született.

( 15 pont )
 
 
A következõ tanév
feladatsora
Vissza a próbafordulók
feladatsoraihoz
1990-91.
versenyfeladatsora