Az 1993-94. tanév próbafordulójának
feladatai
 
 

1. FELADAT: KERESSÉTEK A HIBÁT!

Ennek a feladatnak a megoldását németül, angolul, franciául, olaszul vagy spanyolul adjátok meg!

( 10 pont )

Von den folgenden vier Aussagen sind drei wahr und eine falsch:
1./ Audrey ist alter als Beatrice.
2./ Clement ist jünger als Beatrice.
3./ Beatrice und Clement sind zusammen doppelt so alt wie Audrey.
4./ Clement ist alter als Audrey.
Stelle fest, wer am altesten und wer am jüngsten ist. Erklare.
*****
Consider the four pieces of information, as follows:
1/ Audrey is older than Beatrice.
2./ Clement is younger than beatrice.
3./ The sum of the ages of Beatrice and Clement is twice the age of Audrey.
4./ Clement is older than Audrey.
Determine who is the youngest, who is the oldest. Explain.

2. FELADAT: BOLDOG ÚJÉVET!

Egy kereskedõ elhatározta, hogy az újévi kirakatot piros és zöld színû izzókkal világítja ki az ábrán látható!elrendezésben.
A színek egyensúlya érdekében azt szeretné, ha minden sorban és minden oszlopban a zöld illetve a piros lámpák száma legfeljebb 1-gyel térne el egymástól.
Rajzoljatok meg egy lehetséges megoldást!

( 5 pont )

3. FELADAT: JERIKÓI LONC

A jerikói lonc a bodzafélékhez tartozó, illatos virágú fûszernövény, mely a fák törzsére felkapaszkodik.
A mi növényünk egy 40 cm átmérõjû fatörzsre kapaszkodott fel. 8 teljes kört tett meg csigavonalban, így elérte a 12 m magasságot.
Számoljátok ki a növény teljes hosszát!

( 10 pont )

4. FELADAT: NÉGYZETEKRE OSZTÁS

Julien meglepõ fiú: nem tud szorozni, de ismeri 1-tôl 100-ig a természetes számok négyzetét.
A következõ módon számolja ki a 85*135 szorzat értékét. Rajzol elõször egy 85 x 135 mm-es téglalapot. Belerajzolja a lehetõ legnagyobb méretû négyzetet, majd a maradék téglalappal is így tesz, és így tovább.
Rajzoljátok le a Julien által készített ábrát!
Írjátok fel ennek segítségével 85 x 135-öt 8 négyzetszám összegeként!

( 5 pont )

5. FELADAT: HASONLÓSÁG

A mellékelt ábrán látható alakzat 3 egybevágó síkidom összeillesztésébõl keletkezett.
Vágjátok ki papírból a 3 részt, színezzétek különbözõ színnel azokat, majd ragasszátok össze úgy, hogy kiadják az ábrán látható alakzatot!

( 10 pont )

6. FELADAT: AZ ÚSZÓMEDENCE

Daniel és Antoine egy kör alakú medence két átellenes pontján ül. A medencében 1,80 m a víz magassága.
Mikor megpillantják Myriam-ot ugyanannak a medencének a partján, mindketten úszni kezdenek egyenes vonalban a lány felé. 10 méter megtétele után Antoine éppen elérte Myriam-ot, Daniel-nek további 14 métert kell úsznia ahhoz, hogy odaérjen.
Hány liter víz van a medencében? Indokoljátok a választ!

( 5 pont )

7. FELADAT: ALAKZATOK

Vágjatok ki 4 egybevágó derékszögû háromszöget egy 3 cm oldalú négyzetbõl az átlói mentén az ábra szerint.
A 4 háromszöget különbözõ módon összeillesztve - mindig az egyenlõ hosszúságú oldalak mentén - eltérõ síkidomokat kapunk.
Rajzoljatok le 14 különbözõt, amelyeket a leírt módon nyertetek.

( 10 pont )

8. FELADAT: KERTÉSZFURFANG

Egy kör alakú kertbe 8 különbözõ fajta virágot szeretnének ültetni. Ezért fel kell osztani a kertet 8 egyenlõ területû részre.
Egy kertésznek sikerült ez egy kör és két egyenes berajzolásával.
Mutassátok be a lehetõ legpontosabban egy 20 cm átmérõjû körlemezen ezt a felosztást!

( 5 pont )

9. FELADAT: CREDIT MUTUEL

A CREDIT MUTUEL Franciaország egyik legnagyobb bankhálózata, a verseny elzászi fõ támogatója.
A fenti szorzásban különbözõ betûk különbözõ számjegyet jelölnek.
Mennyi a "MUTUEL" szó értéke?

( 10 pont )

10. FELADAT: KOCKA

Itt látható ugyanannak a kockának 3 nézete. Másoljátok le, és egészítsétek ki a hálózatát!

( 5 pont )

11. FELADAT: PÓKHÁLÓ

Egy lámpaernyõ alakja alulról nyitott négyzet alapú gúla, melynek oldallapjai egyenlõ oldalú háromszögek. A négyzet oldalhossza 30 cm.
Egy légy beleakadt az alap egyik sarkában levõ pókhálóba. A pók, mely az alap átellenes sarkában állt lesen, elhatározta, hogy a zsákmányát az oldallapokon közelíti meg a legrövidebb úton.
Mennyi a hossza ennek az útnak? Indokoljátok a választ!

( 10 pont )

12. FELADAT: EURÓPAI TALÁLKOZÓ

Berlin, Hága, Madrid és Róma polgármestere egy jelentõs európai összejövetel számára keres helyet. Olyan pontot szeretnének találni, melyre a 4 fõvárostól mért távolságok összege a legkisebb.
Adjatok egy módszert e pont megtalálására, és indokoljátok a válaszotokat!
Melyik nagyváros található e pont közelében?

( 15 pont )

13. FELADAT: TINTIN ÉS A NAPFOGYATKOZÁS

 Tintin megjósolta az Inkáknak: a Hold korongja egy rövid pillanatra eltakarja majd a Napot, teljes napfogyatkozás lesz.
Tintin elgondolkodik azon, mekkora a Nap átmérõje. A Hold átmérõjét ismeri: 3476 km.
Napraforgó professzor megnézi atlaszát, majd ezt mondja: a napfogyatkozás pillanatában Tintin 150 millió km-re lesz a Nap középpontjától, és 375000 km-re a Holdétól.
Készítsetek ábrát, és írjátok le, hogyan lehet kiszámítani a Nap átmérõjét az itt közölt adatok alapján!

( 5 pont )

14. FELADAT: SZÁMJEGYEK

Mennyi a számjegyek összege a következõ szorzás végeredményében?

1994 * 9999.........99

             1994 db 9-es

( 10 pont )

15. FELADAT: FORGALOMSZERVEZÉS

A forgalom megnövekedése miatt azt tervezik Strasbourg-ban, hogy egy villamos körvonalat építenek, mely egyenlõ távolságban halad el az Európa Parlament épületétõl, a Stadiontól, az Államigazgatási Fõiskolától és a Jogi Kartól.
Készítsetek egy térképvázlatot 1/25000-es kicsinyítésben ( 4 cm = 1 km ).
Rajzoljátok be a vázlatba a tervezett villamosvonalat!

( 15 pont )
 
 
A következõ tanév
feladatsora
Vissza a próbafordulók
feladatsoraihoz
1993-94.
versenyfeladatsora