Az 1998-99. tanév próba-fordulójának
feladatai

 

1. FELADAT: CSODATORONY

Ezt a feladatot angolul, németül, franciául, olaszul vagy spanyolul oldjátok meg, legalább 30 szóban!

( 10 pont )

Pierre a construit une tour en empilant sur une table dix cubes identiques. Voici le patron de l’un d’eux. Pierre vous annonce le nombre inscrit sur la face supérieure de la tour et vous demande la somme des nombres inscrits sur toutes les faces visibles de la tour.
Comment procédez-vous ? Justifiez votre réponse.

« « «

Peter has built a tower by piling ten identical cubes on a table. Here is the design of one of them. Peter tells you the number written on the top-side of the tower and asks you : "what is the sum of the numbers written on all visible sides of the tower ?"

How will you go about it ? Explain your answer.

« « «

Pierre hat einen Turm aus 10 gleichen Würfeln gebaut, welche er aufeinandergelegt hat. Das Netz eines dieser Würfel ist hier zu sehen.

Pierre verrät dir die Zahl, welche auf der obersten Würfelseite des Turmes geschrieben steht und fragt dich nach der Summe der Zahlen auf allen sichtbaren Seiten des Turmes.

Wie gehst du vor ? Erkläre deine Antwort.

« « «

 

Pedro ha hecho una torre apilando en un mesa 10 cubos idénticos. Aquí está el modelo de uno de ellos.
Pedro le da el número marcado en la cara superior de la torre y le pide la suma total de los números marcados en todas las caras visibles de la torre.

¿ Cómo lo resuelve usted ? Explicar la respuesta.

« « «

Piero ha costruito una torre impilando su un tavolo 10 cubi identici. Ecco in figura il modello esploso di uno dei cubi. Piero vi comunica il numero scritto sulla faccia superiore della torre e vi domanda la somma dei numeri scritti su tutte le facce visibili della torre.

In che modo procedete ? Giustificate la vostra soluzione.

2. FELADAT: RÓMAI KÚT

Az ábrán látható kút minden tartálya megtelt vízzel. Egy-egy tartályból kicsorduló víznek fele-fele folyik az alatta elhelyezett két tartályba.
Egy nap alatt 1 m3 víz ömlik a legfölsõ tartályba.
Írjátok le, hogy ennek hányad része folyt át az egyes tartályokon!

( 5 pont )

4. FELADAT: TO p OR NOT TO p

1680 körül Thomas HOBBES a következõ szerkesztési lépéseket írta le: Ekkor az AHC háromszög kerülete éppen p lesz.
Mit gondoltok Thomas HOBBES kijelentésérõl? A választ indokoljátok!

( 5 pont )

3. FELADAT: ELROMLOTT A VEKKER!

Henri ébresztõórája a számjegyeket 7 vonalka segítségével jelzi, amelyek közül egyesek világítanak, mások nem. Az egyik vonalka meghibásodott, nem képes kigyulladni. Henri ránézett az órájára, a hiba miatt a szokásosnál egy órával hamarabb kelt fel.
Melyik vonalka romlott el? Indokoljátok a választ!

( 10 pont )

5. FELADAT: MEGY A GÕZÖS …

A vasúti hálózati térképen bejelölték, hogy a szomszédos városok közötti vonalszakaszon naponta legfeljebb hány vonat közlekedhet a jelzett irányban. Egy nap alatt kell Elphy-bõl Santenago-ba érni . Naponta legfeljebb 23 vonat indulhat Elphybõl.
Ezek közül maximum hány érkezhet meg Santenagoba a nap folyamán?
Másoljátok le a vasúti térképet, és jelöljétek be rajta, hogy a Santenagoba érkezõ vonatok közül az egyes vonalszakaszon hány ment át a megadott irányban.

( 10 pont )

6. FELADAT:  KOCKA-KÍGYÓ

A mellékelt ábrán látható kígyó egyenlõ szárú derékszögû háromszögekbõl áll. A rajzoló tréfája, hogy egy kocka hálózatát így ábrázolta.
Szerkesszétek meg a válaszlapra a hálózatot, s színezzétek be három színnel úgy, hogy a kocka szemköztes lapjai azonos színûek legyenek.

( 5 pont )

8. FELADAT: A MALMOM DARABJAI

A molnár véletlenül eltörte a malomkövet három részre egy 1kg-os, egy 3 kg-os és egy 9 kg-os darabra.
“Talán még jó lesz valamire!” - gondolta.
Megállapította, a három kõdarab alkalmas arra, hogy egy kétkarú mérleggel minden 1 és 13 kg közötti egész tömegû tárgyat lemérjen.

Magyarázzátok meg, hogyan lehetséges ez!

( 5 pont )

7. FELADAT: NÉGYZET

ABCD négyzet oldalai 13 cm hosszúak. Egy 15 cm hosszú vonalzót úgy helyezünk el, hogy végpontjai a négyzet egy-egy szomszédos oldalára essenek.
Szerkesszétek meg a vonalzó középpontja által leírt görbét, ha a vonalzó az összes lehetséges helyzetet felveszi!

( 10 pont )

9. FELADAT: KIS CIRKUSZ !

Az ábrán egy “speciális” állatkert alaprajza látható. Csak egy bejárata van a gyengélkedõszobán keresztül, a ketrecek ajtóval vannak összekötve. A medvét, akit nemrég ápoltak a gyengélkedõn, ezért még felügyeletre szorul, át kell vinni a leopárd ketrecébe. De a leopárd is gyógyításra vár, ezért õt a gyengélkedõvel szemben kell elhelyezni. Mivel az állatok nagyon veszélyesek, nem szabad kiengedni õket a ketrecükbõl. Bármelyik állatot csak az üres ketrecbe lehet átengedni.

Írjátok le a válaszlapra, milyen sorrendben kell az állatokat az üres ketrecbe átterelni ahhoz, hogy a medve és a leopárd helyet cseréljen!

( 10 pont )

10. FELADAT: BURKOLJUNK

Gontran, a várúr kedvenc alakzata a szabályos 12-szög. Ezért elhatározta, hogy a kastély nagytermét szabályos 12 szög alakú csempékkel fogja burkoltatni, amelyeknek egy-egy oldala 20 cm hosszú. Úgy akarja lerakatni, hogy az egyes csempék középpontja négyzetrácsot alkosson. Így azonban üres rész marad négy szomszédos csempe között.

Szerkesszetek ilyen módon elhelyezett négy csempét, melyek közül mindegyik érintkezik két másikkal! Számítsátok ki a csempék által közrefogott alakzat területét!

( 15 pont )

12. FELADAT: WAS IST DAS?

Pierre, Paul és Jacques edzenek a “Matematika Határok Nélkül” versenyre. Megrajzolják egy téglalap négy szögfelezõjét. Ezek közül kettõ-kettõ metszi egymást, s a metszéspontok egy speciális négyszöget alkotnak.

Készítsetek ábrát! Kinek van igaza? Válaszotokat indokoljátok!

( 10 pont )

11. FELADAT: CIRKÁLÓ AZ ÉLEN

Egy flotta valahol a tengeren egyenletesen, 12 csomó, azaz 12 mérföldes sebességgel halad célja felé. Egy cirkáló elõremegy 24 csomó sebességgel felderíteni a szektort. 60 mérföld megtétele után a cirkáló megfordul, s visszatér a flotta többi hajójához.
Hány perc telt el a cirkáló indulása és érkezése között, ha a cirkáló is végig egyenletes sebességgel haladt?

( 5 pont )

13. FELADAT: NAPTÁRREFORM

A Föld átlagosan 365,2422 nap alatt tesz meg egy fordulatot a Nap körül. Mivel egy év egész számú napból áll, Julius Caesar bevezette a szökõévet. Néhány évszázaddal késõbb Gergely pápa a következõ szabályt hozta:
A szökõévek a néggyel osztható évek, kivéve a 100-zal is oszthatókat. Ezek közül azonban a 400-zal is oszthatók mégis szökõévek lesznek. Ezért pl. 1900 nem volt szökõév, de 2000 az lesz.
Magyarázzátok meg ezt a naptári szabályt kiszámítva a 400 év alatt hány szökõév van!

( 15 pont )
 
 
Vissza a próbafordulók
feladatsoraihoz
1998-99. verseny feladatai