Az 1997-98. tanév próbafordulójának
feladatai

 

 
1. feladat: ABRAKADABRA

 ( 10 pont )

2. feladat: PLÁTÓI ...

A szabályos oktaéder az öt plátói test egyike. ( Plátóinak nevezzük a szabályos testeket.)

Készítsetek egy szabályos oktaédert.

Számozzátok be a lapjait 1-tõl 8-ig úgy, hogy bármely csúcsban találkozó négy lapon lévõ számok összege 18 legyen!

( 5 pont )

 3. feladat: ELZÁSZI HÁZAK

Anne egy tipikus elzászi fagerendás házban lakik. Egyszer elhatározta, hogy lerajzolja a gerendákból kirajzolódó mintázatot úgy, hogy közben nem emeli fel ceruzáját a papírról, s a már lerajzolt szakaszon nem megy még egyszer át.

Ez elég hamar sikerül neki, mert megszámolta, hány szakasz indul ki egy-egy csúcspontból. Rájött ezután, hogy csak két pont lehet az eleje vagy a vége a rajzolt vonalnak.

Rajzoljátok meg az alábbi ház gerendázatát Anne által is betartott szabályok szerint! Jelezzétek, milyen sorrendben kötöttétek össze a csúcsokat! ( A sorrend leírásában segít, ha betûkkel

( 10 pont )

4. feladat: EGYENLÕ RÉSZEKRE

Nicolas CHUQUET 1484-ben írta az elsõ francia nyelvû algebra könyvet.
Az egyik feladványában a következõ kérdés szerepel. Három ember között hogyan lehet elosztani huszonegy boros hordót, melyek közül hét teljesen, hét félig van tele és hét üres úgy, hogy mindenki ugyanannyi hordót és bort kapjon, s egyik hordót sem szabad eközben kinyitni.

( 5 pont )

5. feladat: ELSÕ A HÚSZÉRT

Thimothée és Hélene "futás a húszért" játékot játsszák.
Thimothée kezdi, 1-et vagy 2-t leír egy papírra. Hélene hozzáad 1-et vagy 2-t Thimothée által leírt számhoz., s leírja az így kapott összeget. Majd Thimothée ad 1-et vagy 2-t Hélene által leírt utolsó számhoz , és így tovább. Az nyer, aki elõször eléri a 20-at.
Thimothée bejelenti, hogy a kezdõnek biztosan nyerõ stratégiája van.
Magyarázzátok meg Thimothée módszerét!

( 10 pont )

6. feladat: RAJZOLJ NEKEM EGY HÁROMSZÖGET ... !

Az egyik szögem 50° -os, a másik 30° -os és a kerületem 15 cm.
Rajzolj le engem a lehetõ legpontosabban!

( 5 pont )

7. feladat: PARAPLI

Az óra végén a következõ kérdéssel kereste meg a tanárt tanítványa:
" Tanár úr! Milyen pályát ír le az a kavics, amelyet magam elé hajítok?"
A tanár a következõket válaszolta:
" Jó kérdés! Ez egy parabola lesz, s a következõ egyszerû eljárással kaphatjuk meg.
Helyezz el egy F pontot egy lap nagy szimmetria tengelyén 4 cm-re a lap szélétõl.
Az említett szélen jelölj ki egy M pontot, s hajtsd össze a lapot úgy, hogy az M pont az F-re kerüljön. A behajtást rajzold rá a lapra.
Ezután válassz egy újabb M pontot a szélen, s ismételd meg az eljárást.
Néhány hajtogatás után észreveheted, hogy a kapott vonalak egy parabolát burkolnak."
A tanítványt teljesen kielégítette a magyarázat, a tanár azonban még hozzáfûzte:
"Egy jó diák nem elégszik meg ennyivel, hanem keres egy, körzõvel és vonalzóval megszerkeszthetõ módszert a hajtásvonalak megrajzolására!"
Hajtogassátok a válaszlapot a tanár instrukciói alapján és rajzoljátok meg e segítségével a parabolát! Majd magyarázzátok meg, hogyan lehet a hajtásvonalakat körzõvel és vonalzóval megszerkeszteni!

( 10 pont )

8. feladat: FELHÁBORÍTÓ

Thimothée felel a táblánál. A feladat: egyszerûsíteni a következõ törtet:

"Egyszerû!" - felelte . " Letörlök egy 6-ost a számlálóból és egyet a nevezõbõl, s így

-ot kapunk. Majd ugyanezt újra elvégezve  -ot, majd-öt kapunk."
" A leírt törtek egymással egyenlõek, de milyen furcsa módszer!" - válaszolt a tanár.
Keressetek  alakú törtet, amelyet a Thimothée-féle módszerrel egyszerûsítve -et kapunk eredményül.

( 5 pont )

9. feladat: HÉLI 3D

Egy helikopter egy épület fölött köröz, s légi felvételeket készít arról.
A ház 11 kocka alakú tömbbõl épült. Az ábrán az észak-nyugat irányból készült felvétel látszik.
Rajzoljátok le ugyanilyen módon a dél-nyugati nézetet!

( 10 pont )

10. feladat: TOUR DE FRANCE

A Tour de France egyik szakaszának végpontja a Ballon d'Alsace, a Vogézek csúcsa.

Jules 4 perccel elõbb halad át a cél elõtt 10 km-re levõ ponton, mint Richard.

Harminc perc múlva Jules beér a célba, de már 6 perccel Richard után. Feltételezve, hogy mindkét biciklista állandó sebességgel haladt, A cél elõtt milyen távolságban elõzte meg Richard Jules-t?

( 15 pont )

11. feladat: GALILEO GALILEI

Galilei az "arányos körzõjével" olyan távolságokat is ki tudott számítani, amelyeket lemérni nem lehetett.
Az ábrán, melyet Galilei iratai között találtak meg, a "körzõ" derékszögben van kinyitva, s az ólomfüggõ segítségével lehet mérni az a szöget.
Magyarázzátok meg, hogyan számította ki Galilei az AB torony magasságát, miután lemérte a CD távolságot!

( 5 pont )

12. feladat: TELJES MÉRETBEN

Gaë tan kiteszi a négyzet alakú faliújságra a "Matematika határok nélkül" verseny eredményhirdetésén készült fotókat. A faliújság oldala 75 cm hosszú.
Harminc 9 x 13 cm-es formátumú képet kell vízszintesen, és harmincat függõlegesen elhelyeznie.
Rajzoljatok le egy lehetséges elrendezést 1:5-ös kicsinyítésben!

( 10 pont )

13. feladat: MÉRETHIBA ?

A középkori építõmesterek a következõ módon szerkesztettek szabályos ötszöget.
Egy négyzetet rajzoltak, s behúzták a középvonalait, majd a beírt körét, s végül az ábrán látható módon bejelölték a körön az A, B, C, D és E pontokat.
Az A, B, C, D és E pontok valóban egy szabályos ötszög csúcspontjai?

( 15 pont )
 
 
A követekezõ tanév feladatsora
Vissza a próbafordulók feladatsoraihoz
Az 1997-98. 
versenyfeladatsora