Berzsenyi Dániel Gimnázium


Tanáraink publikációi
Tanáraink publikációi

Varga Dávid
Miként jelenik meg a tanár másik szakja a földrajz tanítása közben? Tanulmány, Budapest 2021. március
Lendvai Dorottya, Czövek Márton, Forrás Bence Pendulumhullám, avagy szerelem első látásra, Fizikai Szemle 2015/5
Dorottya Lendvai, Márton Czövek Pendulum wave or love at first sight. Conference: Teaching Physics
Innovatively (TPI-15, p. 275-280), Budapest
Lendvai Dorottya, Czövek Márton, Forrás Bence Beteges kertecske. Fizikai Szemle 2019/10. 352–357
Csonka Dorottya A nem periodikus Penrose-csempézés, Matematika Tanítása (2004. november (XII.évf./5.szám)).
Csonka Dorottya Ismerkedés a gömbi geometriával, Matematika Tanítása (2009. május (XVII.évf./3.szám)).
Csonka Dorottya Sonkás szendvics és egyéb folytonos csemegék, Matematika Tanítása (2012. szeptember (XX. évf./3.szám)
Csonka Dorottya da Vinci körök, Polygon, (2016. november, XXIV. kötet/1. Szám)
Paár Ádám A „Nagy Háború” a filmvásznon. Filmvilág blog 2016.07.15 
Paár Ádám Ellenség az amerikai világháborús filmen. Filmvilág blog 2016.08.12 
Paár Ádám
„A néppel a népért?” A Nemzeti Parasztpárt Győr-Moson megyében, Kommentár 2013/3
Paár Ádám
(Ellen)forradalmi mozgalom az Egyesült Államokban? A Tea Party eszmetörténeti és politikatörténeti gyökerei, Kül-Világ 2013/1
Paár Ádám
Az „amerikai szocializmus” ellensége – az amerikai jóléti állam és a Tea Party mozgalom, Kül-Világ 2013/3-4
Paár Ádám A pártállamtól az országig (recenzió Németh Miklós: „Mert ez az ország érdeke” című könyvéről), Kommentár 2014/5-6
Paár Ádám „A parasztok boldogok, hogy kezet fog velük a gróf.” Egy szélsőjobboldali arisztokrata politikai sikerei és kudarcai. Kommentár 2015/3-4. 91-108.
Paár Ádám Egy sokarcú pártcsalád nyomában. Múltunk. 2013/1. 274-282.
Paár Ádám A francia I. Köztársaság a filmvásznon. Filmvilág.blog 2016. szeptember 26.
Paár Ádám A Sisi-filmek és ami mögöttük van. Filmvilág.blog 2016. december 30.
Baranyai Klára Ellipszisről (már csak?) fizikaórán, Fizikai Szemle 2023/1.
Baranyai Klára Földrajzi helymeghatározás a Nap segítségével, Fizikai Szemle 2009/4.
Baranyai Klára Olvadó jéghegyek, melegedő tengerek, Fizikai Szemle 2013/7-8.
Baranyai Klára Vízen lebegő rézlemez, Fizikai Szemle 2015/4.
Baranyai Klára Thermo-Cam at Topic Week, Physics Competitions 2011/1.
Baranyai Klára, Lendvai Dorottya, Csernovszky Zoltán, Izsa Éva, Csonka Dorottya, Gál Györgyné, Vidra Ágnes, Virág Miklós, Varga György Tehetséggondozás a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium fizikatáborában, Fizikai Szemle LXXI. évfolyam, 4. (796.) szám 2021. április
Székely Júlia Publikációs jegyzék
László Tímea La simulation globale : un outil motivant pour l´enseignement du français, in:Correspondances-Kapcsolatok, Hommage a Martonyi Éva, PPKE BTK, 2006
László Tímea A franciatanárok kultúraközvetítő szerepe és a franciatanítás jövője, in : Mester és Tanítvány 16. szám Idegen nyelvek, 2007
László Tímea Les dix ans de la Pyramide du Louvre (Tegyey Ágnessel), 2008
László Tímea La graine et le mulet (Németh Violettával), 2008
László Tímea Információs technológiák a piliscsabai Ward Mária Iskolában In: Mester és Tanítvány 22. Behálózva, 2008
László Tímea Rythme et mélodie - Comment enseigner les groupes rythmiques (Ritmus és dallam – a ritmikai beszédegységek tanítása a francia nyelvben) In La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones (sous la dir. Anna Kieliszczyk et Ewa Pilecka) Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2009, pp. 31-41
László Tímea In Revue d’Études Françaises 14, Silence, absence, les formes du non-dit, (sous la dir. D’Anikó Ádám) Budapest, ELTE et CIEF, 2009, pp. 89-97.
László Tímea « Comme l’odeur de la fleur ou le gout du vin » « Mint a virág illata vagy a bor zamata » in Verbum XIV. 2013/1-2, pp. 312-322.
László Tímea Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban,PhD disszertáció (tézisfüzet), 2014
László Tímea Kommunikációs és beszédfejlesztő tananyag a francia nyelv tanításához, 2014
Siegler Gábor Modellezés és szimuláció / Szimulációs modellek a kémiában, ELTE e-tananyag, 2015
Siegler Gábor Publikációs jegyzék
Dobóné Dr. Tarai Éva
A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségei, érdeklődés vezérelte ismeretszerzés versenyzési kényszer nélkül, 2015 TUDÁS Webinárium
Dobóné Dr. Tarai Éva Új lehetőségek a tanórai kísérletezésben, Magyar Kémikusok Lapja, 2016. november
Dobóné Dr. Tarai Éva Kutatási eredményekre épülő kémiaoktatás (könyvismertetés), Magyar Kémikusok Lapja, 2016. november
Dobóné Dr. Tarai Éva Small is beautiful: microscale chemistry in the classroom Science in School, 2017. április
Dobóné Dr. Tarai Éva Tanári kézikönyv - Kémia 9. és 10. osztály - Eszterházy Károly Egyetem ? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2018
Mészáros Mónika
Impact in Profile: Mónika Mészáros, USC Shoah Foundation, 2016
Mezei Mónika és Fenyő D. György
Az emlékezet útvesztői 2016 Barátság folyóirat XXIII. évfolyam, 5. szám, 2016. november 15.
Mezei Mónika Teaching about the Holocaust using video testimonies – pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons DOI 10.14232/belv.2020.4.3 In: Belvedere 2020/4, 34-49.
Mezei Mónika Digitális és online tananyagok a holokauszt oktatásához. 2016.
Mezei Mónika
Mezei Mónika Az IWitness online digitális oktatási platform
Csernovszky Zoltán
Organic solar cells and physics education,
European Journal of Physics, IOP, © 2018 European Physical Society
Videó
Csernovszky Zoltán Raspberry solar cell, a versatile tool in teaching physics (p. 149)
Conference: Teaching Physics Innovatively (TPI-15), Budapest
http://parrise.elte.hu/tpi-15/papers/Proceedings_of_TPI_15.pdf
Csernovszky Zoltán From harmonic oscillation to chaotic motion of a Compass (p.35)
Conference Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL-17), The Open University, Milton Keynes, UK
http://www.open.ac.uk/about/teaching-and-learning/esteem/mptl-2017/book-abstracts
Csernovszky Zoltán Solar energy converters in teaching physics (p.95)
Conference Multimedia in physics teacing and learning (MPTL-15), LMU, Munich
https://epub.ub.uni-muenchen.de/25097/1/MPTL_Book-of-Abstracts%20.pdf
Csernovszky Zoltán Iránytű kaotikus rezgésétől kaotikus mozgásáig
Fizikai Szemle, LXVII. ÉVFOLYAM, 6. (750.) SZÁM 2017. JÚNIUS
https://drive.google.com/open?id=0B8tzAsVf60K-SUJ4OFBaaFUwTzQ
Csernovszky Zoltán Device – measurement – evaluation: Use of ICT in physics (p.4-5)
Fostering the Use of ICT in Pedagogical Practices in Science Education, eLearning Papers, 2 Nº 20, July 2010 • ISSN 1887-1542
https://chemistrynetwork.pixel-online.org/data/SUE_db/doc/23_FICTUP%20project.pdf:
Magyarul: Gázhőmérő készítése, 118.-124.o., IKT-Mozaik, OFI, 2010
Csernovszky Zoltán Organikus napelemek, a fizikatanítás sokoldalú eszközei (Organic solar cells, versatile tools in teaching physics, in Hungarian) Országos fizikatanári Ankét, Gödöllő, 2017, magyar
http://prezi.com/yqo13xu6j4qq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Csernovszky Zoltán Exercices de physique et dictionnaire de physique (franco-hongrois):
Fapados Kiadó, Ipubs, ISBN 978-963-377-089-4, 2013
http://www.ipubs.hu/tansegedlet/dictionnaire-de-maths-et-de-physique/4782/
Csernovszky Zoltán Fizika feladatbank (Összefoglalók, olvasmányok, tesztek, feladatok, mérések)
Fapados Kiadó, Ipubs, ISBN 978-963-377-088-4, 2011
http://www.ipubs.hu/tansegedlet/5-12-evfolyam/fizika-feladatbank/1921/
Csernovszky Zoltán E-learning feladatok, Suliklub (E-learning exercices, Suliklub, in Hungarian)
http://elearning.suliklub.hu/materia/index.php?func=simplesearch
Csernovszky Zoltán From harmonic oscillation to chaotic motion of a compass
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1223/1/012004